Košice

Prehľad podujatí 20. týždeň – 10.05.2013

PONDELOK            Knižnice pre mládež mesta Košice (KMMK)

13. mája                     RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí

11:30                          Téma TB:

                Noc literatúry – 7. ročník (15.5.2013 od 18:00 hod. do 22:00 hod.)

                                    Hostia TB:

 • Mgr. et Mgr. Iveta Hurná – riaditeľka KMMK
 • PhDr. Alena Vasiľová – riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického Michalovce
 • Mgr. Iveta Kyselová – riaditeľka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského Rožňava

 (Podrobnosti v TS + na plagáte)________________________________________________

UTOROK                  Košice – TURIZMUS

14. mája                     Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice

09:00                           TémaTB:

                                    Košická noc múzeí a galérií 2013. Podujatie, ktoré vzniklo podľa francúzskeho formátu, spojilo aj tento rok kultúrnych operátorov v  Košiciach (múzeá a galérie) s podporou partnerských organizácií Košice-Turizmus a Košice 2013, n.o. – je jedným z profilových podujatí programu EHMK 2013. V sobotu 18. 5. 2013 od 17:00  do 24:00 hod. otvoria svoje brány: Východoslovenské múzeum, Slovenské technické múzeum, Východoslovenská galéria, Múzeum Vojtecha Lőfflera, Pamätná izba S. Máraia, Pyecka gallery, DIG gallery, Ulička remesiel. Sprístupnené budú aj priestory Archeologického komplexu Dolná brána, ktorá je v roku 2013 „Trinástou komnatou“.

                                    Hostia TB:

 •  zástupcovia zapojených múzeí a galérií 

Účasť potvrdiť do 13. mája 2013  na: michaela.sabolova@visitkosice.eu

_________________________________________________

 UTOROK                  Košický samosprávny kraj (KSK)

14. mája                     Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1 – zasad. č. 242, 1. poschodie
10:00  
                        TémyTB:

 • Spišský Jeruzalem 2013 a Poklad sklenenej pani Dobšiná – kľúčové podujatia Terra Incognita, ktoré sa uskutočnia 16.-19. mája 2013
 • Deň a noc múzeí v kultúrnych zariadeniach KSK – pripravované  podujatia v Košiciach a kraji

                                        Hostia TB:

 • Karol Horník – primátor mesta Dobšiná
 • zástupcovia mesta Spišské Podhradie
 • zástupcovia Spišského biskupstva
 • Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a CR KSK,
 • zástupcovia Kultúrneho centra KSK

____________________________________________________

Z R U Š E N Á !!!

UTOROK                  Košický samosprávny kraj
14. mája                     Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, Zrkadlová sála, 1. poschodie
11:30
                          Téma TB:

                         Zasadnutie predsedov samosprávnych krajov SK-8 v Košiciach
                    

                                       Hostia TB:

                                     predsedovia samosprávnych krajov

_________________________________________________

STREDA                   Lekárska fakulta UPJŠ
15. mája                    
Lekárska fakulta UPJŠ – prednáš. miest. P1,  Trieda SNP 1, Košice
12:30
                          Témy TB:

 • Kvalita života, zdravie a zdravý životný štýl detí a dospievajúcich, zdravie Rómov
 • Zdravý vývin školákov z pohľadu štúdie HBSC
 • Začlenenie zdravotne znevýhodnených školákov do štúdie HBSC
 • Zdravie Rómov z pohľadu biomedicíny a sociálnych vied                              

                                    Hostia TB:      

 • Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.  – dekan LF UPJŠ
 • Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. – prodekan LF UPJŠ
 • Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 • Mgr. Zdeněk Hamřík, PhD. – zástupca Národného koordinátora štúdie HBSC v Českej republike
 • Mgr. Ondřej Ješina, PhD. – koordinátor štúdie venovanej začleneniu zdravotne znevýhodnených školákov do HBSC
 •  Dr. Dušan Selko – predseda sekcie Psychológie zdravia pri ….
 •  Mgr. Andrej Belák – antropológ – štúdium Rómov a zdravia
 •  MUDr. Jana Kollárová, MPH – riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v KE
 • Doc. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD – národná koordinátorka štúdie HBSC za Slovensko
 • Mgr. Zuzana Dankulincová, PhD. – zástupkyňa národného koordinátora štúdie HBSC v Slovenskej republike
 • Mgr. Peter Kolarčik, PhD.

Hostia budú k dispozícii na individuálne interview v čase od 11:00 hod. V prípade záujmu o rozhovor sa obráťte na:

Mgr. Peter Kolarčik, PhD.

Telefón: 0908 032 992, 055/ 234 3396     E-mail: peter.kolarcik@upjs.sk

_______________________________________________________ 

ŠTVRTOK                Východoslovenská galéria
16. mája                    
Východoslovenská galéria, Alžbetina 22, Košice

11:00                          Témy TB:

 • Spomienkové stretnutie pri príležitosti 22. výročia úmrtia košického maliara Ľudovíta Felda
 • Premiéra filmu „Maliar doktora smrti“ – o tvorbe a živote Ľ. Felda

                                    Hostia TB:

 • Mgr. Lena Lešková – riaditeľka Východoslovenskej galérie
 • Eva Kratochvílová – producentka filmu –  ATARAX, s.r.o. Košice

_______________________________________________________

INÉ

 SLÁVNE  VILY  SLOVENSKA

Utorok 14.mája 2013 o 17:00 hod.,  Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina ul. č. 20, Košice – vernisáž výstavy „Slávne vily Slovenska“predstaví rodinné sídla, postavené od 18.storočia po súčasnosť, ide o prierez vilovou architektúrou celej SR. Výstava potrvá do 9. júna 2013.

(Viac v TS)

________________________________________________________

BEH  PRE  ŽIVOT

Nadácia Výskum rakoviny je charitatívnym partnerom humanitno-športového podujatia nadácie Tesco Beh pre život. Všetky finančné príjmy (štartovné, dary, výnos z predaja propagačných predmetov) idú na zbierkový účet nadácie na zakúpenie prístroja Nano Sight. V sobotu 18. mája 2013 sa behá v Prešove. Týždeň pred behom organizuje Nadácia verejnú zbierku – v Prešove, v Snine a v Košiciach. Zbierku budú realizovať väčšinou študenti,  v Prešove po prvý krát aj 3 Denné centrá seniorov.

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore