Tlačové správy

Verejné ocenenia prevezmú osobnosti Košického kraja

Na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK v piatok 24. októbra 2014 o 11:00 hod. v Štátnom divadle v Košiciach odovzdá predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy 17 jednotlivcom a piatim kolektívom.

Verejné ocenenie Cena Košického samosprávneho kraja sa udeľuje podľa Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK jedenkrát ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti. Ocenené kolektívy a osobnosti vybrala a odporúčala zastupiteľstvu komisia na udelenie verejného ocenenia zložená z predsedov komisií zastupiteľstva a predsedov poslaneckých klubov. V roku 2014 prevezme Cenu KSK päť jednotlivcov a jeden kolektív. Druhým najvyšším ocenením je Cena predsedu KSK, ktorú získajú štyria jednotlivci a jeden kolektív. Plaketu predsedu KSK odovzdá Zdenko Trebuľa ôsmim jednotlivcom a trom kolektívom.

Cenu KSK predstavuje medaila zobrazujúca erb KSK, súčasťou je certifikát a finančný dar vo výške 665 €. Ďalším verejným ocenením je Cena predsedu KSK, ktorej súčasťou je finančný dar vo výške 335 €.

 

Cena Košického samosprávneho kraja 2014

 • Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – kolektív zamestnancov
 • Mgr. Henrieta Farkašová a Mgr. Natália Šubrtová – reprezentantky SR v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých
 • József Havasi – dirigent speváckeho zboru CSERMELY
 • Ján Kozák – tréner slovenskej futbalovej reprezentácie
 • Ing. Vladimír Sekela – múzejník z Michaloviec

Cena predsedu KSK 2014

 • Július Kánássy – legenda slovenského a košického futbalu
 • PhDr. Pavol Mutafov – predseda Slovenského zväzu vzpierania
 • prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. – vysokoškolský pedagóg v odbore štátne právo
 • MUDr. František Samsely – odborný lekár, fyzioterapeut
 • Stredná odborná škola – Učňovská 5, Košice – Šaca

 Plaketa predsedu KSK 2014

 • RNDr. Marta Brúderová – funkcionárka Vsl. stolnotenisového zväzu
 • Vendelín Fogaraš . viceprezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
 • prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. – vysokoškolský pedagóg, literárny vedec
 • Hasičská dychová hudba – Košice
 • Pavel Hric – starosta obce Jablonov nad Turňou
 • Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc. – významný slovenský lekár – psychiater
 • Klub silového trojboja – J. P. – Stav – Herkules Rožňava
 • Ing. Štefan Korpa – tréner vzpieračských talentov
 • Antónia Mihaliková – zbormajsterka zo Sobraniec
 • Občianske združenie Rovás so sídlom v Košiciach
 • Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. odborník v biomedicínskom inžinierstve

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore