RO SSN Prešov

RO SSN PREŠOV

Janka Borodáča 5
080 01 Prešov

Predseda: Jozef Jurčišin
e-mail: presov@ssn.sk
jjurcisin@gmail.com
mobil: +421 905 328 633

Podpredseda: Ľuboš Kašický

Hore