Kontakty

Slovenský syndikát novinárov
Župné námestie 7
815 68 Bratislava
tel.: +421 (0) 2 5443 5071
fax: +421 (0) 2 5443 2438

IČO: 00178501
DIČ: 2020795623
IČ DPH: SK 2020795623

 

<iframe style=“border: 0;“ src=“https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1331.0939889516071!2d17.105470137965582!3d48.14518110912276!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xcf36da1d764a2903!2zU2xvdmVuc2vDvSBTeW5kaWvDoXQgTm92aW7DoXJvdg!5e0!3m2!1ssk!2ssk!4v1484050551077″ width=“800″ height=“300″ frameborder=“0″ allowfullscreen=“allowfullscreen“></iframe>

 

Štatutárny zástupca SSN
Daniel MODROVSKÝ
tel.: +421 (0)904 445 366
predseda@ssn.sk

Kancelária SSN
Andrea STOLÁRIKOVÁ, sekretariát , tlačové podujatia
tel: +421 (0) 2 5443 5071
fax: +421 (0) 2 5443 2438
e-mail: sekretariat@ssn.sk

Členské príspevky, prihlášky, preukazy
tel: +421 (0) 2 5441 2206
e-mail: clenske@ssn.sk

Ekonomické oddelenie
Tatiana JAVORKOVÁ
tel: +421 (0) 2 5441 3493
e-mail: ekonomika@ssn.sk

Správca budovy
Vladimír VICIAN
tel: +421 (0) 2 5441 3493
e-mail: vician.vladimir@ssn.sk

 

Hore