Kontakty

Slovenský syndikát novinárov
Župné námestie 7
815 68 Bratislava
tel.: +421 (0) 2 5443 5071

IČO: 00178501
DIČ: 2020795623
IČ DPH: SK 2020795623

Štatutárny zástupca SSN
Daniel MODROVSKÝ
tel.: +421 (0)904 445 366
predseda@ssn.sk

Kancelária SSN
sekretariát , tlačové podujatia
tel: +421 (0) 2 5443 5071
e-mail: sekretariat@ssn.sk; tlacovky@ssn.sk

Členské príspevky, prihlášky, preukazy
tel: +421 (0) 2 5441 2206,+421 (0) 2 5443 5071
e-mail: clenske@ssn.sk

Ekonomické oddelenie
Tatiana JAVORKOVÁ
tel: +421 (0) 2 5441 3493
e-mail: ekonomika@ssn.sk

Správca budovy
Vladimír VICIAN
tel: +421 (0) 2 5441 3493
e-mail: spravca@ssn.sk

 

Hore