Medzinárodný preukaz (IFJ)

O medzinárodný preukaz môže požiadať každý člen Slovenského syndikátu novinárov, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok.

Cena preukazu je 50 € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o medzinárodný preukaz IFJ:

– člen SSN pošle elektronicky na clenske@ssn.sk nasledovné údaje: meno a priezvisko (bez titulu), dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, tel. kontakt

– foto e-mailom vo formáte .jpg (jpeg)

Platbu za medzinárodný preukaz realizujte prosím vopred na číslo účtu: SK18 3100 0000 0040 4000 1161, BIC (SWIFT) LUBASKBX, variabilný symbol: 604. V prípade zaslania vystaveného medzinárodného preukazu poštou, je potrebné uhradiť aktuálne poštovné týkajúce sa doporučenej zásielky, a to v prípade Slovenskej republiky vo výške 2,20 eur; Českej republiky vo výške 4,60 eur; ostatných krajín Európskej únie vo výške 5,20 eur a ďalších neuvedených krajín vo výške 5,60 eur.

Dotlač preukazov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti.

 

 

Hore