Medzinárodný preukaz (IFJ)

O medzinárodný preukaz môže požiadať každý člen SSN, ktorý má zaplatený ročný členský príspevok.

Cena preukazu je 50 € (s DPH) a platí dva roky.

Postup pri žiadosti o medzinárodný preukaz IFJ:

– člen SSN pošle elektronicky na clenske@ssn.sk nasledovné údaje: meno a priezvisko (bez titulu), dátum narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, tel. kontakt

– foto e-mailom vo formáte .jpg (jpeg)

Dotlač preukazov a foto na preukazy zabezpečujeme externou službou, takže vydávanie preukazov bude priebežné s časovým posunom od podania žiadosti.

 

 

Hore