Nový člen SSN

Staň sa novým členom Slovenského syndikátu novinárov.

Slovenský syndikát novinárov

 chráni slobodu slova a obhajuje profesijné záujmy svojich členov
• presadzuje prístup novinárov k zdrojom informácií, bráni novinársku profesiu proti  tlakom v legislatíve, aj v jednotlivých konkrétnych prípadoch
• svoju činnosť zameriava na zvýšenie spoločenskej prestíže novinárskeho stavu
• je spoluzakladateľom Asociácie na ochranu novinárskej etiky, ktorej orgánom je Tlačovo-digitálna rada.

Práva a výhody

Člen SSN má právo na podporu, pomoc a ochranu v uplatňovaní profesijných, odborových, etických a materiálnych práv súvisiacich s novinárskou činnosťou.
Pretože SSN je členom Medzinárodnej federácie novinárov (IFJ) a Európskej federácie novinárov (EFJ), v prípade potreby požívajú jeho členovia súčasne aj ochranu týchto medzinárodne uznávaných inštitúcií.

Len členovia SSN môžu navrhovať kandidátov na Cenu SSN Mercurius veridicus ex Slovakia a hlasovať o nomináciách.

Člen SSN má právo na medzinárodný novinársky preukaz (za 50 EUR na dva roky).

Združovanie členov

Členovia SSN sa združujú v kluboch podľa svojho záujmu.

Vzdelávanie

Člen SSN platí zvýhodnenú cenu za vzdelávacie kurzy, ako aj za semináre organizované Slovenským syndikátom novinárov, resp. regionálnymi organizáciami SSN.

Sociálna oblasť

Sociálna výpomoc členom SSN sa uskutočňuje z dvoch zdrojov:
• Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu,
• Nadácie Čisté slovo

Povinnosti člena SSN

Každoročne platiť členský poplatok v stanovenej lehote, dodržiavať Stanovy SSN a Etický kódex novinára.

Prihláška za člena SSN

 

 

Hore