RO SSN Košice

RO SSN KOŠICE

Szakkayho 1
040 01 Košice

Predsedníčka: Beáta PENXOVÁ-MAČINGOVÁ
e-mail: kosice@ssn.sk
Mobil: 0903 845 120

Podpredsedníčka: Ľuba KOĽOVÁ
e-mail: luba.kolova@rtvs.sk

Mobil: 0905 639 910

Hore