Služby pre verejnosť

Slovenský syndikát novinárov ponúka organizáciám, firmám a ďalším subjektom svoje služby pri usporadúvaní tlačových konferencií. Tlačové konferencie je možné usporiadať priamo v priestoroch SSN plne vybavených na tento účel, ktoré ponúka SSN na prenájom. SSN ďalej ponúka všetkým záujemcom možnosť zverejňovať informácie o aktuálnych tlačových konferenciách na jeho internetovej stránke.

Týždňový prehľad tlačových podujatí zasielame do všetkých spravodajských agentúr, redakcií periorík, rádií, televízií a internetových  informačných  portálov.  Pre  tento prehľad slúži ako deadline štvrtok, máme však v ponuke aj expresný oznam. Informácie o pripravovaných tlačových konferenciách zároveň zverejníme na internetovej stránke SSN.

CENNÍK SLUŽIEB_2018_Bratislava

[download id=86]

Cenník služieb RO SSN Košice

Informácie a objednávky
Osobne: v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho č. 1,
1. poschodie, č. dv. 125
Telefonicky: 055 / 622 79 29 alebo 0903 845 120
e-mailom: kosice@ssn.sk
IČO: 001 785 01
DIČ: 202 079 56 23
IČ DPH: SK2020795623

Pre: agentúry, politické strany, firmyCena bez DPH DPH Cena s DPH

Zabezpečenie tlačovej konferencie v priestoroch RO SSN, vrátane
moderovania, zverejnenia a rozoslania oznamu redakciám
55 €11 €66 €

Tlačová konferencia mimo priestorov RO SSN, vrátane zverejnenia
oznamu a rozoslania tlačovej správy
30 €6 €36 €

Rozoslanie tlačovej správy
15 €3 €18 €

Zverejnenie tlačovej správy na webstránke www.ssn.sk
(Len ako doplnková služba k rozoslaniu tlačovej správy)
8,33 €1,67 €10 €

Rozoslanie pozvánky (1 ks v elektronickom formáte), oznamu
o akcii (max. do 10 riadkov)
8,33 €1,67 €10 €

Dohodnuté tlačové podujatie spropagujeme zaradením do Týždenného prehľadu tlačových podujatí, rozposlaním informácie o jeho konaní, pozvaním novinárov v pôsobnosti RO SSN Košice a zverejnením na našej webovej stránke. Týždenné prehľady tlačových podujatí posielame aj RO SSN v Prešove. Klientom ponúkame tiež možnosť zverejnenia reklamy v odborom časopise SSN „Fórum“, ktorý dostávajú všetci členovia SSN.

Pre: ostatnýchCena bez DPH DPH Cena s DPH

Zabezpečenie tlačovej konferencie v priestoroch RO SSN, vrátane
moderovania, zverejnenia a rozoslania oznamu redakciám
40 €8 €48 €

Tlačová konferencia mimo priestorov RO SSN, vrátane zverejnenia
oznamu a rozoslania tlačovej správy
20 €4 €24 €

Rozoslanie tlačovej správy
15 €3 €18 €

Zverejnenie tlačovej správy na webstránke www.ssn.sk
(Len ako doplnková služba k rozoslaniu tlačovej správy)
8,33 €1,67 €10 €

Rozoslanie pozvánky (1 ks v elektronickom formáte), oznamu
o akcii (max. do 10 riadkov)
8,33 €1,67 €10 €

Moderovanie tlačovej konferencie mimo priestorov RO SSN
(1 hodina)
8,33 €1,67 €10 €

Zasadacia miestnosť č. 1

Zasadacia miestnosť č. 2

 

Hore