Služby pre verejnosť

Slovenský syndikát novinárov ponúka organizáciám, firmám a ďalším subjektom svoje služby pri usporadúvaní tlačových konferencií. Tlačové konferencie je možné usporiadať priamo v priestoroch SSN plne vybavených na tento účel, ktoré ponúka SSN na prenájom. SSN ďalej ponúka všetkým záujemcom možnosť zverejňovať informácie o aktuálnych tlačových konferenciách na jeho internetovej stránke.

Týždňový prehľad tlačových podujatí zasielame do všetkých spravodajských agentúr, redakcií periorík, rádií, televízií a internetových  informačných  portálov.  Pre  tento prehľad slúži ako deadline štvrtok, máme však v ponuke aj expresný oznam. Informácie o pripravovaných tlačových konferenciách zároveň zverejníme na internetovej stránke SSN.

CENNÍK SLUŽIEB_2018_Bratislava

[download id=86]

RO SSN KOŠICE – CENNÍK SLUŽIEB

 

 

Hore