Riadiace orgány SSN

Štatutárni zástupcovia SSN

 • Daniel Modrovský – predseda SSN
 • Vladimír Ješko – 1. podpredseda SSN
 • Ľuba Koľová (RO SSN Košice) – 2. podpredsedníčka SSN

Predstavenstvo SSN

 • Vladimír Ješko – 1. podpredseda SSN
 • Ľuba Koľová (RO SSN Košice) – 2. podpredsedníčka SSN
 • Jozef Jurčišin (RO SSN Prešov)
 • Marta Mochnacká (RO SSN Prešov)
 • Martin Klokner (RO SSN Bratislava)
 • Miloslava Necpalová (RO SSN Bratislava)

Náhradníci do Predstavenstva SSN

 • Ľuboslava Sedláková (RO SSN Trenčín)
 • Janka Pulpitlová (RO SSN Bratislava)

Kontrolná rada SSN

 • Juraj Trstenský (RO SSN Bratislava)
 • Pavol Erdziak (RO SSN Bratislava)
 • Svjatoslav Dohovič (RO SSN Košice) – predseda

Náhradníci do KR SSN

 • Jana Miklovičová (RO SSN Bratislava)
 • Leo Kužela (RO SSN Trenčín)
Hore