Formy členstva

Členstvo v SSN môže byť riadne a mimoriadne.

Riadnymi členmi môžu byť:

 • v printových médiách a agentúrach: redaktori, jazykoví redaktori, grafickí redaktori, fotoreportéri, vedúci vydania, výrobní sekretári, zástupcovia šéfredaktorov a šéfredaktori;
 • v elektronických a internetových médiách: redaktori, režiséri, dramaturgovia, kameramani
  a strihači spravodajských a publicistických relácií, vedúci vydania, výrobní sekretári,
  zástupcovia šéfredaktorov a šéfredaktori;
 •  voľní novinári (bez zamestnaneckého vzťahu v médiu), ktorí sú novinársky činní vo všetkých typoch médií;
 • pedagógovia žurnalistiky a vedeckovýskumní pracovníci v tomto obore;
 • študenti (denného štúdia) žurnalistiky a mediálnej komunikácie.

Mimoriadnymi členmi môžu byť:

 • zamestnávatelia novinárov, majitelia a spolumajitelia médií s rozhodujúcim podielom, ak sú novinársky činní;
 • publicisti – pracovníci nenovinárskych profesií, ktorí pravidelne publikujú v médiách, spravidla príspevky súvisiace s ich odbornosťou.

 

Súvisiace stránky:

 

Hore