RO SSN Banská Bystrica

RO SSN Banská Bystrica

Sielnica č. 186
962 31 Sielnica

Predseda: Miroslav Strelec

Tajomníčka: Iveta Kubeková
e-mail: bbystrica@ssn.sk
mobil: 0905/404 724

Hore