Tlačové správy

Košice získali cenu Meliny Mercouri

Predstavitelia mesta Košice a projektového tímu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 už dostali oficiálnu správu so závermi z druhého monitorovacieho panelu pre Európske hlavné mestá kultúry 2013, ktorými budú Košice a Marseille. Monitorovací výbor odporúča Európskej komisii udeliť Košiciam Cenu Meliny Mercouri a do septembra 2012 zrealizovať proces finančného transferu sumy 1,5 milióna eur na účet mesta Košice.

 „Je to veľký úspech. Po tom, ako sme v novembri minulého roka absolvovali stretnutie s členmi Monitorovacieho výboru Európskej komisie na čele s jeho predsedom Manfredom Gaulhoferom v Košiciach, sa nám podarilo zapracovať do projektu a procesu jeho prípravy aj posledné pripomienky z Bruselu. V apríli tohto roka sme presvedčili na monitorovacom paneli, že sme na rok 2013 pripravení v súlade s filozofiou projektu, schválenou v roku 2008,“ povedal primátor mesta Košice Richard Raši.

Výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Ján Sudzina na margo úspechu dodal, že „monitorovací panel v hodnotiacej správe ocenil tvrdú prácu a výrazný pokrok, ktorý sme dosiahli za obdobie od monitoringu z novembra minulého roka. Na členov monitorovacieho panelu pozitívne zapôsobilo intenzívne zapojenie miestnych autorít do procesu prípravy a tímový duch, ktorý vládne v riadení projektu. Čo sa týka európskej dimenzie nášho projektu, monitorovací panel s uspokojením konštatoval, že sú veľmi dobre nastavené väzby Košíc ako budúceho Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 na kultúrne dianie v Európe a že tieto väzby a kultúrne vzťahy sú v plnom prúde.

Európska komisia každý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry od roku 1985 systematicky monitoruje. V prípade úspešnej prípravnej fázy udeľuje Cenu Meliny Mercouri, bývalej ministerky kultúry Grécka a iniciátorky idey európskeho hlavného mesta kultúry. Udelenie ceny Ceny Meliny Mercouri je podmienené tým, že program každého Európskeho hlavného mesta kultúry musí spĺňať kritériá, rozdelené do dvoch kategórií „Európsky rozmer“ a „Mesto a občania“. Pokiaľ ide o „európsky rozmer“, program má uľahčovať spoluprácu medzi kultúrnymi subjektmi, umelcami a mestami z príslušných členských štátov a iných členských štátov v akomkoľvek kultúrnom odvetví. Má zdôrazňovať bohatstvo kultúrnej rozmanitosti v Európe a vyzdvihovať spoločné prvky európskych kultúr. Ak hovoríme o kritériách v kategórii „Mesto a občania“, úlohou programu je podpora zapojenia občanov žijúcich v danom meste a jeho okolí a zvýšenie ich záujmu a záujmu občanov z iných krajín o kultúrne dianie v európskom hlavnom meste kultúry. Veľmi dôležitým kritériom je, že projekt musí byť trvalo udržateľný a musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť dlhodobého kultúrneho a sociálneho rozvoja mesta.

„Pre nás je v tejto chvíli dôležité, že sme Európsku komisiu presvedčili o tom, že projektový tím Košice – EHMK 2013 má nielen ambíciu spĺňať uvedené kritériá, ale že ich aj priebežne reálne napĺňa,“ povedal o získaní Ceny Meliny Mecouri J. Sudzina.

_________________________

Tomáš Čižmárik

vedúci sekcie PR a médií

e: tomas.cizmarik@kosice2013.sk

w: www.kosice2013.sk

m: + 421 905 945 243

t:  + 421 55 685 42 99

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore