Tlačové správy

Generácie – nová intimita

  • Lokalita:                     Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice
  • Trvanie výstavy:        1. máj 2015 – 14. jún 2015
  • Kurátor:                      Edita Vološčuková

Vznik umeleckého spolku C+S sa datuje do začiatku leta 1990. Je charakterizovaný ako voľné spoločenstvo výtvarníkov s orientáciou na šírenie vlastnej nekomerčnej kultúry. Podľa zakladajúcich stanov C+S je „…počet členov spolku nestály a premenlivý, tak ako sú nestále a premenlivé postoje a umenie členov spolku…pretože všetko okolo nás je nestále a premenlivé“. Radikálne postoje zakladajúcich členov Spolku deklarovali záujem o najsúčasnejšie dianie vo svetovom výtvarnom umení. Nechýbala im odvaha, provokácia a túžba odkrývať verejnosti dovtedy nevidené, vznikla vedomá opozícia voči stojatým vodám vo výtvarnom dianí na východnom Slovensku. Spolok sa stal ( a ostal ) otvoreným priestorom, kde sa v prievane času jeho existencie vystriedalo mnoho členov, ktorí tu našli zázemie v prezentáciách, udržiavajúcich si kvalitu a aktuálnosť ako hlavné memento a filozofiu tvorby.

Na názov aktuálnej výstavy GENERÁCIE – NOVÁ INTIMITA je možné čiastočne nahliadať v rovine generačného posunu, keď po 25-ročnom pôsobení C+S sa jeho členovia dostávajú z postavenia najmladšej avantgardy do pozície generačného stredu. Ich dnešná tvorba je deklaráciou výsledkov vyzretých umelcov, osobných posunov, kde sa skutočná flexibilná tvorivosť prejavuje v neustálom hľadaní, experimente a objavovaní.  Výstava vychádza z kurátorského zámeru projektovaného ako reakcia na problematiku generačného prenosu odkazov, odovzdávania informácií prostredníctvom (tvarovej, materiálovej, genetickej, či myšlienkovej) pamäti, tiež ako reakcia na históriu rodinnej, či spoločenskej situácie. Nová INTIMITA predpokladá súvis so súkromím jednotlivca – ako tajomstvom života – niečo neznáme, ťažko poznateľné, záhadné, čo má ostať skryté, ale zároveň usiluje aj o odhalenie – ako základ dôvery, cesta k porozumeniu sebe samému, ku komunikácii.

Na výstave má divák možnosť stretnúť sa s bohatou škálou osobných reakcií na nosnú myšlienku výstavy a jej citlivé umelecké interpretácie realizované v aktuálnych dielach členov C+S  ( H. Bistika, V. Broniševský, O. Jurín, A. Lipkovičová,  P. Lipkovič, I. Novotný, Z. Prokop, S. Šalko, V. Šefčík, F. Turcsányi ) a ich hostí ( R. Kočan, R. Szyszlak (PL), M. Uchman (PL).  V prezentáciách je kvalitne zastúpená akčná a štrukturálna maľba, veľkoplošná grafika, koláž, manipulovaná fotografia, objekt, inštalácia, práca s digitálnym obrazom, so zvukom, video art aj sound art.

Kontinuálna línia tvorby členov C+S sa drží svojho pôvodného kréda – udržať si kvalitu a aktuálnosť, čoho dôkazom je aj táto výstava.

Edita Vološčuková,  kurátorka výstavy

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore