Tlačové správy

Škola základ života?

Výstava Škola základ života? je kurátorskou sondou do zbierok Slovenského múzea dizajnu venovanou osobnostiam – tvorcom dizajnu, ktorí sú v nich zastúpení. Prezentácia sedemnástich autorov dokumentuje široký význam pojmu dizajn, ktorý má presahy do úžitkového umenia, architektúry, fotografie, konceptuálneho umenia, scénografie a iných výtvarných odborov. Prvýkrát bola prezentovaná v galérii Slovenského centra dizajnu Satelit v Bratislave na konci roka 2014.

Názov výstavy naznačuje, že kurátori sa zaoberajú obdobím, ktoré predchádza profesionálnej kariére predstavených osobností. Každý z autorov má za sebou výtvarnú školu, v ktorej sa väčšinou formovali zárodky ich budúcej profesie, no otáznik v názve svedčí aj o kritických postojoch k akademickému vzdelávaniu výtvarníkov a osobitých osudoch niektorých autorov a ich prípravy na profesionálnu tvorbu. Výstava však nebude „prieskumom“ školskej tvorby, či oslavou pedagogických osobností. Kurátori si radšej zvolili prístup porovnania, prezentácie paralel prvých prác daného autora zo školy, či jeho domácich, mimoškolských diel s vybranými dielami z jeho profesionálnej tvorby (finálnymi produktmi, či prototypmi, štúdiami a pod.) Zistíme, že voľné umelecké kreácie zo školských ateliérov alebo voľnočasových aktivít niekedy predznamenávajú budúce smerovanie autora, inokedy naopak kontrastujú s profesionálnou dráhou dizajnéra. Výstava tak dáva odpoveď na otázku o škole ako základe (profesionálneho) života, zároveň poskytuje hlbší pohľad do tvorby autora a odhaľuje prvé náznaky jeho výtvarného smerovania. Príbehy jednotlivých osobností a symbolický súboj ich raných a zrelých diel môžu byť inšpiráciou pre študentov odborov súvisiacich s dizajnom, no i pre talentovaných tvorivých ľudí, ktorí svoju cestu k dizajnu ešte len hľadajú.

Vystavení autori: Tibor Honty (1907 – 1968), Martin Brezina (1909 – 1997), Vojtech Vilhan (1926 – 1988), Bohumír Prihel (1926 – 1990), Igor Didov (1931 – 2002), Miroslav Cipár (1935), Karol Rosmány (1937), Jan Meisner (1939), Jozef Pokorný (1941), Pavel Blažo (1943), Peter Lehocký (1944), Ľubomír Longauer (1948), Svetozár Mydlo (1948 – 2014), Vladislav Rostoka (1948), Jozef Dóka ml. (1948 – 2011), František Burian (1948), Palo Choma (1950).

Diela na výstave pochádzajú nielen zo zbierok Slovenského múzea dizajnu, ale aj z archívov zúčastnených autorov, iných súkromných zbierok a zbierok inštitúcií (Považská galéria v Žiline, Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru).

  • Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, projekty@gus.sk, 053 4174 623, www.gus.sk
  • Vernisáž výstavy:  streda, 27. 5. 2015 o 16.30
  • Termín výstavy:  27. 5. – 25. 7. 2015
  • Otvorenie výstavy: Mária Rišková, Lívia Pemčáková
  • Kurátori projektu: Mária Rišková, Maroš Schmidt, Ľubomír Longauer, Lívia Pemčáková
  • Produkcia projektu: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu SCD
  • Grafický dizajn:  Róbert Paršo
  • Návrh inštalačných prvkov: Matúš Lelovský a Peter Liška

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore