Košice

Prehľad podujatí 25. týždeň – 12.06.2015

PONDELOK          Košický samosprávny kraj (KSK)

  1. júna          Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48, Veľká zasadačka

9:00                            11. zasadnutie Zastupiteľstva  KSK

Z programu:

Úprava rozpočtu KSK, Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2013/2014, Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na 2016 – 2022, Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014 a plán na rok 2015, Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji, Vyhodnotenie zimnej údržby 2014/2015, Majetkové veci, Návrh na vymenovanie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave.

Celý program a všetky materiály na

http://zastupitelstvo.vucke.sk/Lists/Zasadnutia/JednoZasadnutieB.aspx?zsID=67

___________________________________________________________________________

STREDA                 Štátne divadlo Košice (ŠD)

17. júna                   Cavearia Theatru, Malá scéna ŠD, Hlavná 76, KE

9:00                           Téma TB:

Pripravovaná premiéra Rozália

 Hostia TB:

  • Milan Antol –  umelecký šéf činohry
  • Kamil Žiška –  režisér
  • Miriam Kičiňová – dramaturgia
  • Tom Ciller –  výprava
  • herci –  Tomáš Diro, František Balog, Michal Soltész, Ivan Krúpa, Róbert Šudík

___________________________________________________________________________

STREDA                    Košický samosprávny kraj a zariadenie sociálnych služieb ARCUS

17. júna                      Skladná 4, Špec. zariadenie a zar. pre seniorov ARCUS, KE

10:00                         Slávnostné otvorenie priestorov zariadenia ARCUS, ktoré boli zrekonštruované vďaka projektu TIS – Technická inovácia služieb ZpS a DSS z Regionálneho operačného programu vďaka prostriedkom Európskeho fondu regionálneho rozvoja

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK               Združenie FEMAN

18. júna                   RO SSN, Szakkayho 1 – zasadačka na 3. poschodí, KE

10:00                       Téma TB:

6. festival vína a medu / Via Regia (19. – 21. júna 2015)

  Hosť TB:

Eduard Buraš – riaditeľ Združenia FEMAN 

___________________________________________________________________________

ŠTVRTOK               Košický samosprávny kraj, Východoslovenská galéria, Verejná knižnica J. Bocatia a Rudolf Schuster

18. júna                   Východoslovenského galéria – Historická sála, Hlavná 27, KE                                   

15:00                        Téma TB: 

                                   Otvorenie Prezidentskej knižnice založenej zo súkromnej knižnej a audiovizuálnej zbierky Rudolfa Schustera

Hostia TB:

  • Rudolf Schuster – prezident SR v rokoch 1999 – 2004
  • Zdenko Trebuľa – predseda KSK
  • Jozef Leikert – spisovateľ

___________________________________________________________________________

OZNAMY  RO SSN

VYHODNOTENIE  NOVINÁRSKEJ  SÚŤAŽE  ZA ROK  2014

RO SSN Košice v spolupráci s Literárnym fondom – sekciou pre žurnalistiku a novinársku fotografiu pozývajú na vyhlásenie výsledkov 20. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2014, ktoré sa uskutoční v utorok 16. júna 2015 o 14:30 hod. v LitParku Knižnice pre mládež mesta Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice.

Viac v priloženej pozvánke.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MINIŠKOLA  MLADÝCH  MODERÁTOROV

RO SSN Košice v spolupráci s TADAMom (Tlačovou agentúrou detí a mládeže) a s Košickými kultúrnymi centrami K13 pripravili 7. ročník prímestského letného tábora Miniškola mladých moderátorov (MMM), ktorý sa uskutoční v dňoch od 10. do 14. augusta 2015 v Kasárňach/Kulturparku. Tábor je zameraný na tvorbu televízneho magazínu, venovaného kultúre a životnému štýlu. Výška účastníckeho poplatku je: pre deti členov SSN je to 40,- eur s DPH, pre ostatné deti 60,- eur s DPH.

Ďalšie informácie získate v kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho1 alebo na kosice@ssn.sk a telefónnom čísle 0903 845 120.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  SSN

V kancelárii RO SSN Košice, Szakkayho 1 môžete každý pracovný deň od 8:00 hod. do 14:30 hod. zaplatiť členskú známku na rok 2015 (+ vyrovnať podlžnosti na členskom za rok 2014.) Výška členského príspevku sa nemení = činní novinári 25,- eur, mimoriadni členovia 40,- eur, seniori, ženy na MD, nezamestnaní 10,- eur (podrobnosti na www.ssn.sk). Platbu  môžete poukázať aj na účet RO SSN Košice, číslo účtu: 0442204115/0900, variabilný symbol 664, IBAN: SK4709000000000442204115, SWIFT: GIBASKBX. Pri platbe na účet nezabudnite v Správe pre prijímateľa uviesť svoje meno.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore