Tlačové správy

Hommage to Martin Martinček / Pocta Martinovi Martinčekovi

Vystavujúci autori :

Balco, Andrej ǁ Bán, Andrej ǁ Barla, Andrej ǁ Bošanská, Petra ǁ Breier, Pavol ǁ Cepková, Petra ǁ Česla, Jozef ǁ Črep, Martin ǁ Eliáš, Vlado ǁ Hojstričová, Jana ǁ Hrnčiarik, Ján ǁ Hyža, Alan  ǁ Jackuliaková, Dominika ǁ Jančo, Jakub ǁ Kapráľová, Daniela ǁ Kleibl, Martin ǁ Kočan, Robo ǁ Kollár, Martin ǁ Marenčín, Martin ǁ Németh, Boris ǁ Ondzik, Jozef ǁ Pecha, Pavel ǁ Prekop, Rudo ǁ Sedlák, Jozef ǁ Stacho, Ľubo ǁ Stacho, Monika ǁ Šišková, Hela ǁ  Štreit, Jindra ǁ Švolík, Miro ǁ Sýkora, Jaro ǁ Varga, Kamil ǁ Župník, Peter

Popis projektu :

Výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej prezentuje súčasnú fotografiu v dielach 32 autorov a unikátne dokumentárne záznamy o Martinčekovi z archívu Ľuba Stacha. Súčasťou expozície je projekcia „Veľká noc – pocta Martinčekovi“ z tvorivej dielne Katedry fotografie a nových médií VŠVU (Bratislava) z r. 2007.  Výstava Hommage to Martin Martinček / Pocta Martinovi Martinčekovi je ojedinelým projektom, ktorý spája zdanlivo nezlučiteľné pri bohatom autorskom zastúpení – napriek tomu sa stávame súčasťou tvorivého dialógu medzi minulosťou a prítomnosťou v ucelených tematických okruhoch, prepájaných uni-kátnymi fotografickými dielami.

Kurátorka výstavy Lucia Benická HOVORÍ : Výstava Hommage Martinovi Martinčekovi / Pocta Martinovi Martinčekovi reflektuje niekoľko žánrových okruhov v dielach súčasných fotografov bez generačnej príbuznosti, ktorí sa pripojili k výzve pri zostavovaní projektu: v prvom rade sa jedná o autorov, ktorí sa za posledných 20 rokov podieľali na činnosti  Domu fotografie, ako aj o mladú, nastupujúcu generáciu, ktorej vybrané diela priamo korešpondujú s Mar-         tinčekovým odkazom. Výstava komentuje jednotlivé vystavené diela, ako aj stanovisko k Martinčekovmu dielu. Výstavný príbeh sa formuje v niekoľkých nosných okruhoch, kde sa fotografie dostávajú  do žánro-vých dialógov: ↘ 1. Dokumentárnu fotografiu v tradičnom ponímaní, niekedy s nenápadnými presahmi do konceptu a experimentu, prezentujú diela fotografov: Andrej Bán, Andrej Balco, Pavol Breier, Andrej Barla,  Alan Hyža, Daniela Kapráľová, Martin Kollár, Martin Marenčín, Boris Németh, Jozef Ondzik, Jaro Sýkora            a Jindra Štreit. ↘  2. Ku konceptuálnemu dokumentu, príbehovosti a experimentu môžeme zaradiť práce autorov ako  Petra Bošanská, Petra Cepková, Jana Hojstričová, Dominika Jackuljaková, Jakub Jančo, Martin Kleibl, Jozef Sedlák, Ľubo Stacho a Monika Stacho. ↘  3. Osobitnú časť výstavy tvoria fotografie insceno-vané, hlavne z diel autorov „slovenskej novej vlny“: Robo Kočan, Pavel Pecha, Miro Švolík, Kamil Varga  a Peter Župník. ↘  4. Prepojenie s abstrakciou, výtvarným i surreálnym odkazom nájdeme v dielach Jozefa Česlu, Jana Hrnčiarika, Ruda Prekopa a Hely Šiškovej. ↘  5. Manipulovaná a čistá krajina s odkazom na Martinčekove zobrazenie Liptova a hôr je prezentovaná v prácach dvoch autorov: Martina Črepa a Vlada Eliáša.“

  • Miesto: Kaštieľ  – Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine adresa: ul. kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina
  • Otvorenie: piatok, 26. júna 2015 o 16.00, vernisáž spojená s uvedením katalógu
  • Termín výstavy: 26. 6. – 23. 8. 2015
  • Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0905 288717
  • Organizátori / produkcia:  Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v Spišskej Novej Vsi a Domom fotografie, o. z. v Liptovskom Mikuláši
  • Koordinátorka výstavy: Mgr. Daniela Kapráľová, Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine, tel. 0918 670 205, snina.kastiel@outlook.sk

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore