Tlačové správy

„Rákóczi expres” – týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach

Generálny konzulát Maďarska v spolupráci s ďalšími spoluorganizátormi – medzi nimi Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom, a Východoslovenským múzeom v Košiciach – v dňoch 23. až 29. októbra 2015 uskutoční sériu podujatí pod názvom „Rákóczi expres”– týždeň maďarskej kultúry a maďarsko-slovenskej spolupráce v Košiciach, so zámerom vytvorenia tradície. Ústrednou tematikou týždňa je kultúrny turizmus, a tento bude spestrený maďarskými kultúrnymi podujatiami, vedeckými debatami, pripomínaním si rôznych výročí a podujatiami prezentujúcimi život maďarskej národnostnej menšiny na východnom Slovensku.

Cieľom tejto série podujatí, ktoré budú z časti verejné a z časti viazané na predchádzajúcu registráciu, resp. len pre uzavretú spoločnosť je, aby sa k národnému sviatku revolúcie a boja za slobodu v roku 1956 a k výročiu znovupochovania Ferenca II. Rákócziho v roku 1906 každý rok – nie len na okrúhlych výročiach – počas jedného týždňa dávalo do povedomia a posilňovalo priateľstvo oboch národov, ich vzájomné porozumenie a spolupráca. Jednotlivé podujatia sú od seba nezávislé, ale z rozhodnutia organizátorov vytvárajú spoločný programový týždeň.

Sériu podujatí sme nazvali podľa predchodcu dnešného železničného spojenia Košíc s Budapešťou Rákóczi Intercity, ktorého vlak po desaťročia niesol názov Rákóczi-expres a to z toho dôvodu, že naším cieľom je, aby odborná (ekonomická) spolupráca a spoločné kultúrne dedičstvo tak isto spájali ľudí žijúcich na dvoch stranách hranice, ako doprava. Symbolickým použitím názvu vlaku chceme upriamiť pozornosť aj na potrebu rozvoja dopravného spojenia východného Slovenska a Maďarska, v širšom zmysle medzi východnými časťami strednej Európy.

Partneri podujatia:

Akadémia Rovás (Košice), Cestovná kancelária Kárpáteurópa (Budapešť), Csemadok-Mestský výbor Košice, Divadlo Thália Színház (Košice), EZÚS Abaúj Abaújban (Abov v Above, Miskolc), EZÚS Bodrogköz (Medzibodrožie, Miskolc), Kasárne/Kulturpark (Košice), Košice Turizmus, Košický mládežnícky spolok Kikelet, Košický samosprávny kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu Košice, Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria (Moldava nad Bodvou), Maďarský inštitút v Bratislave, Mesto Košice, Mestský úrad Sárospatak, OZ Castellum Cassovia (Košice), OZ Feman (Košice),  Prešovská univerzita v Prešove, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Združenie Rákóczi (Budapešť)
Program

 • 19. október (9:30-16:00 hod., Hlavná 91.): prológom týždňa – ešte pred oficiálnym otvorením – bude významná účasť maďarských pútnických a sakrálnych miest na 3. mini-veľtrhu pútnických miest v košickom átriu Kňažského seminára sv. Karola Boromejského. Popri katolíckych sakrálnych miestach ako Tihany, Mátraverbély-Szentkút a Pannonhalma budú medzi vystavovateľmi aj gréckokatolícke pútnické miesto Máriapócs, Nadácia cesty sv. Alžbety zo Sárospataku, Debrecínske reformované kolégium a reformovaný Veľký kostol, ako aj obec Vizsoly, ktoré je miestom tlače vôbec prvej úplnej Biblie v maďarskom jazyku. Verejné podujatie, vstup voľný. Organizátor podujatia: OZ Feman, viac informácií na stránke www.feman.sk.
 • 23. október (19:00 hod., Mojmírova 1): Košické Divadlo Thália organizuje program ľudovej hudby na pamiatku roka 1956. János Csík a kapela Esszencia sa predstavia na koncerte s názvom Szárnyalás (Lietanie) hudbou, ktorá je zvláštnym spojením jazzu, klasickej a ľudovej hudby. Pred koncertom sa prítomným prihovorí Sándor Lezsák, podpredseda maďarského parlamentu a odznejú citáty z literárnych diel. Verejné podujatie, vstup s vopred zakúpenými vstupenkami, informovať sa možno v Divadle Thália (Mojmírova 1, e-mail: info@thaliaszinhaz.sk).
 • 23.-24. október (Vrátna 5): Konferencia s názvom  Poslanie kresťanskej inteligencie v spoločnosti v Dome sv. Gerharda – Pastoračné centrum. Rokovanie bude určujúcim pre vytýčenie hlavných cieľov v súčasnosti zahájeného sociologického výskumného programu v maďarsko-slovenskej pohraničnej oblasti. Verejné podujatie, vstup voľný, informácie poskytuje Dom sv. Gerharda – Pastoračné centrum (pzoltan@centrum.sk).
 • 24. október (11:45-12:40 hod., Hrnčiarska 7-9): Spomienková udalosť pri príležitosti výročia znovupochovania kniežaťa Ferenca II. Rákócziho. Kladenie vencov na nádvorí Pamätného domu Rodošto, následne slávnostný program v reformovanom kostole. Podujatie prebieha v maďarskom a slovenskom jazyku so simultánnym tlmočením. Verejné podujatie, vstup voľný, informácie poskytne Generálny konzulát Maďarska (thavasi@mfa.gov.hu).
 • 24. október: Priateľské stretnutie spojené s prezentáciou maďarskej a slovenskej gastronómie, konané v  znamení kultúrneho turizmu a gastronomickej kultúry v košickom Kulturparku. Na podujatí, ktoré napĺňa aj funkciu slávnostnej recepcie GK Maďarska pri príležitosti štátneho sviatku, budú pohostinstvá, ktoré majú záujem o turistov z druhej krajiny, prezentovať gastronomickú kultúru svojho regiónu a vymieňať si navzájom svoje skúsenosti. Neverejné podujatie, účasť na základe pozvánky.
 • 24. október (9:58 hod., Železničná stanica Košice): Príchod IC Rákóczi s Rákócziho rušňom do Košíc. Výlet vlakom IC Rákóczi z Budapešti do Košíc, ťahaný rušňom, ktorý bol vyzdobený Rákócziho podobizňou na jar pri príležitosti odpustovej slávnosti v Csíksomlyó (Sedmohradsko); v rámci výletu účasť na vyššie uvedených programoch dňa 24. októbra, ako aj prehliadka Rákócziho hrobky, Pamätného domu Rodošto a košického zlatého pokladu, Pamätnej izby S. Máraiho. Hlavným organizátorom je Cestovná kancelária Kárpáteurópa, spoluorganizítormi sú organizácia Košice Turizmus a Východoslovenské múzeum. Verejné podujatie.
 • 24. október (09:30-13:00 hod., Kulturpark, budova Alfa, konferenčná miestnosť na 1. poschodí): Sympózium historikov a odborná diskusia na témuAko spája osoba Ferenca II. Rákócziho maďarský a slovenský národ?“ v košickom Kulturparku, v spolupráci s Prešovskou univerzitou, za účasti rektora prof. Petra Kónyu a ďalších významných slovenských a maďarských historikov. Podujatie je dvojjazyčné (maďarsky, slovensky) so simultánnym tlmočením. Účasť poslucháčov je možná po predchádzajúcom prihlásení sa do 22.10.2015 na e-mail generálneho konzulátu thavasi@mfa.gov.hu a spätnom potvrdení.
 • 24. október (19:00 hod., Masarykova 2): Antológia ľudového tanca Essencia v Divadle Grand (Jumbo), organizovaná Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria. Verejné podujatie s oddelenými bezplatnými a platenými pásmami. Informácie o podrobnom programe a podmienkach účasti poskytuje Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (kcubar@kcubar.sk).
 • 26. október (Kováčska 38): Otvorenie výstavy s názvom Košický maďarský divadelný svet 1948-1968 v sídle Csemadoku. Verejné podujatie, vstup voľný, informácie poskytuje Oblastný výbor Csemadoku (titkarsag@kassacsemadok.eu).
 • 27. október (10:30 hod., Kováčska 38): Odborná diskusia s názvom Poľský návrh medzinárodnej turistickej tematickej cesty po stopách Rákócziho v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarska v Krakove a Maďarským inštitútom v Bratislave. Zástupcovia mesta Jarosław a civilná sféra mesta predložia návrh na turistickú spoluprácu maďarských, slovenských, ukrajinských a poľských miest a obcí, ktorej cieľom je zachovanie pamiatky Ferenca II. Rákócziho. Podujatie je trojjazyčné (maďarsky, slovensky, poľsky) so simultánnym tlmočením. Účasť poslucháčov je možná po predchádzajúcom prihlásení sa do 22.10.2015 na e-mail generálneho konzulátu thavasi@mfa.gov.hu a spätnom potvrdení.
 • 27. október (Kováčska 38): Otvorenie klubových priestorov košickej mládeže Csemadoku. Otvorenie je spoločnou udalosťou spoločností Csemadok a Kikelet. Verejné podujatie, vstup voľný, informácie poskytuje Oblastný výbor Csemadoku (titkarsag@kassacsemadok.eu)
 • 29. október: Odborná konzultácia hradov maďarsko-slovenského pohraničného územia v obci Boldogkőváralja. Stretnutie udržiavateľov slovenských hradov v Košiciach, Veľkom kamenci, Vínnom, Turni nad Bodvou a Slanci a maďarských hradov Diósgyőr, Boldogkő, Regéc, Abaújvár a Füzér s cieľom prejednania možností spolupráce v oblasti výskumu a promócie, ako aj využitia zdrojov Európskej únie a Vyšehradského fondu. Dvojjazyčné podujatie so simultánnym tlmočením.  Účasť na základe pozvania.
 • 29. október (20:00 hod., Dóm sv. Alžbety): Koncert Omega oratórium v košickom Dóme. Verejné podujatie, vstup s vopred zakúpenými vstupenkami. Informácie dostupné na webovej stránke www.elokoncert.sk.

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore