Tlačové správy

Lesk a sláva

HOLANDSKÁ MAĽBA 16. – 18. STOROČIA ZO ZBIERKY ALŠOVY JIHOČESKÉ GALERIE

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice 17. júna – 30. októbra 2016

 Východoslovenská galéria Košice bude od polovice júna do konca októbra ponúkať jedinečnú výstavu holandskej maľby 16.-18. storočia zo zbierok Alšovy jihočeské galerie z Hluboké nad Vltavou.

Vystavené obrazy zastupujú jednotlivé žánre holandskej maľby v plnej miere. Portréty, náboženská a mytologická maľba, krajinomaľby, zátišia, žánrové výjavy z vidieka, vojnové scény a maľby prístavov sú vystavené v zaujímavých ukážkach, ktoré odzrkadľujú dobové možnosti vlastníkov a ich zberateľských ambícií.

Najstaršie diela pochádzajú z doby okolo roku 1550 a najmladšie z polovice 18. storočia, keď sláva baroka vrcholila. Zatiaľ čo náboženské a mytologické maľby sú zastúpené prevažne v kópiách podľa kompozícii slávnych manieristov (Bartolomeus Spranger, Johann Stradanus, Christoph Schwarz, Joachim Wtewael), kľúčové diela divák nájde predovšetkým medzi krajinomaľbou a žánrom. Za pozornosť stojí Horská krajina s kožkármi od Nicolaese Berchema, Mlyn na brehu rieky Jana van Goyen a Horská krajina s vodopádom Jacoba van Ruisdael, ktorý patrí k autorom udávajúcim vo svojej dobe štýl a stali sa synonymom pre holandskú krajinomaľbu. Všetci tiež predstavujú rôzne spôsoby umeleckého vyjadrenia taliansky pôsobiacej, realistickej a naturalisticky pôsobiacej krajiny.

V skvelom a reprezentatívnom súbore zaujmú Lode kotviace pri pevnosti Jana Rietschoofa, žiaka posledného veľkého maliara tohto žánru – Ludolfa Backhuysena. Medzi maľbou vidieckych a vojnových scén je nutné upozorniť na tvorbu Philipsa Wouwermanna, ktorý bol vo svojej dobe oceňovaný pre schopnosť vyjadriť sa na malom formáte s jedinečnou ľahkosťou. V 17. storočí bol najžiadanejším holandským maliarom v celej Európe. Nie menej zaujímavý je súbor zátiší, ktorému dominuje Lovecké zátišie Joannese Fyta, najvýznamnejšieho žiaka presláveného Fransa Snydersa a Starý muž s košom vajec od Cornelia van Delff. Ten patril k najranejším maliarom zátiší v Holandsku. I keď je portrét zastúpený iba ukážkami, sú obrazy neznámeho manželského páru Cornelisa van der Voorta charakteristickou ukážkou amsterdamskej portrétnej školy.

Historická zbierka holandského a flámskeho umenia Alšovy jihočeské galerie má pôvod v troch rôznych zberateľských aktivitách. Skladá sa z vlastných galerijných nákupov, výpožičiek pražskej Národnej galérie a zbierky Vlastimila Zátku. Najzaujímavejšie obrazy pochádzajú zo zbierky významného juhočeského patriota, právnika Vlastimila Zátku, ktorých nadobudnutie predstavuje tradičný spôsob dobového zberateľstva. Zberateľ začal budovať kolekciu v roku 1918, keď sa zameral na starých majstrov. V tomto smere nasledoval svojich starších predchodcov, zberateľov Nováka a Jahna, ktorým sa v českom prostredí podarilo vytvoriť pozoruhodné a legendárne kolekcie. Novú kvalitu predstavovala pre Zátku predovšetkým spolupráca s významným obchodníkom Júliusom Singerom, s ktorým začal spolupracovať od roku 1927. Do tej doby predovšetkým nárazové nákupy získali opodstatnenie, ktoré vyvrcholilo otvorením zbierky pre verejnosť v roku 1937. Po vzore svojich predchodcov vydal aj sprievodcu zbierkou, ktorý je dodnes zaujímavým zdrojom informácii o povahe dobového znalectva a preferencií.

Adam Hnojil, kurátor výstavy

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore