Tlačové správy

Vyhlásenie primátora mesta Košice Richarda Rašiho k systému regulovaného parkovania

Nový systém regulovaného parkovania sme spustili od 1. júla tohto roka v Košiciach preto, aby mohli Košičania s trvalým pobytom v rezidentských lokalitách – rezidenti, zaparkovať pohodlne tam, kde bývajú. Vytvorenie desiatich nových rezidentských zón prináša po prvých dňoch prvé pozitívne výsledky – rezidenti dokážu zaparkovať na miestach, kde to doteraz nebolo možné.

  • Celá investícia súkromnej spoločnosti vo výške dvoch miliónov eur, ktorá nový parkovací systém buduje – teda 1 500 nových parkovacích miest, parkomaty, bezpečnostné kamery na odstavných parkoviskách a podobne, sa stane po šiestich rokoch bezodplatne majetkom mesta Košice.
  • Príjmy z pokút vybratých Mestskou políciou v Košiciach od nerezidentov či nekošičanov budú výhradne príjmom mesta, tak ako doteraz.
  • Polovica z príjmu za predaj rezidentských kariet (doteraz ich bolo predaných viac ako 3 200) a polovica z príjmu za parkovné na novovybudovaných parkovacích miestach v nových rezidentských lokalitách bude ziskom mesta Košice. Mesto Košice sa pritom nebude musieť starať o údržbu a prevádzku parkovacieho systému a nových parkovacích miest. Naopak, bude investovať tieto príjmy z parkovného späť do rezidentských lokalít podľa požiadaviek ich obyvateľov, napríklad na inštaláciu uzamykateľných kontajnerovísk, rekultiváciu zdevastovanej zelene a rozširovanie zelených plôch, na opravu chodníkov, skvalitnenie verejného osvetlenia, výstavbu ďalších detských ihrísk, športovísk a podobne.
  • Po prvých mesiacoch fungovania nového systému regulovaného parkovania a vyhodnotení všetkých pripomienok budeme schopní nový systém v jednotlivých rezidentských zónach modifikovať tak, aby v prípade dostatočných parkovacích kapacít pre obyvateľov s trvalým pobytom, mohli parkovať aj iné špecifické skupiny, napríklad podnájomníci.
  • Košičania majú stále možnosť všetky svoje otázky a pripomienky k novému parkovaciemu systému doručiť osobne do podateľne Magistrátu mesta Košice, poslať e-mailom alebo využiť aplikáciu City Monitor. Všetkými pripomienkami a otázkami sa priebežne zaoberáme, odpovedáme na ne a vyhodnocujeme ich.
  • Zmluva s prevádzkovateľom nového parkovacieho systému bola uzavretá v roku 2012.

Koncepciu statickej dopravy mesta Košice schválilo 9.2.2015 na rokovaní mestského zastupiteľstva 25 z 34 prítomných poslancov.

Harmonogram riešenia statického parkovania schválilo 22.6.2015 na rokovaní mestského zastupiteľstva 30 z 39 prítomných poslancov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice schválilo takisto na rokovaní mestského zastupiteľstva 22.6.2015 28 z 39 prítomných poslancov.

  • Od schválenia týchto dokumentov celý rok nikto z poslancov písomne ani iným spôsobom nedoručil svoje odborné pripomienky k pripravovanému systému regulovaného parkovania napriek tomu, že systém bol jasne zadefinovaný. Ani poslanec Polaček, ktorý sa v súčasnosti štylizuje do pozície politického lídra oponentov, nemal odborné pripomienky a ani ich verejne neprezentoval.
  • Naopak, spolitizoval túto tému takým spôsobom, že oponenti nového parkovacieho systému odmietajú o nej diskutovať v odbornej rovine a žiadajú, aby bola zrušená zmluva s prevádzkovateľom parkovacieho systému. Pán Polaček pritom veľmi dobre vie, čo by znamenalo odstúpenie od zmluvy: druhú kauzu Strelingstav a súdny spor s finančnými dôsledkami pre mesto Košice.
  • Pán Polaček ako poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever na jeho zasadnutí 24. júna 2015 hlasoval aj za vypracovanie návrhov riešenia rezidentských lokalít pre Mestskú časť Košice – Sever. V súčasnosti, keď cíti vďaka podpore niektorých nespokojných občanov šancu, tak ide proti tomu, s čím súhlasil svojim hlasovaním. Snaží sa o využitie vážnej verejnej témy na osobný politický prospech a cielene šíri medzi ľuďmi negatívne emócie.

Nový parkovací systém, ktorý podobným spôsobom funguje v Prahe a na Slovensku v Banskej Bystrici a Zvolene, je jedným z krokov dlhodobej stratégie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Košiciach tak, ako je tomu vo všetkých vyspelých európskych mestách. V roku 2015 sme v Košiciach investovali do modernizácie MHD viac ako 120 miliónov eur a v nasledujúcich dvoch rokoch chceme preinvestovať do ďalšej modernizácie električkovej dopravy takmer 80 miliónov eur.

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore