Tlačové správy

Mesto Košice vyzýva aktivistov: prestaňte nabádať na porušovanie zákona!

Aktivisti proti zavádzanému systému parkovania v najnovšej žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach (MZ), ktorú podali na Magistráte mesta Košice 2.9.2016 a zopakovali vyhlásením pre médiá 5.9.2016, naďalej vyzývajú k tomu, aby bol porušený zákon o obecnom zriadení a rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Vo svojich verejných vyhláseniach síce tvrdia, že preferujú legitímne a legislatívne metódy na dosiahnutie zrušenia parkovacích zón, ale opakovane žiadajú primátora mesta Košice, aby zákony nerešpektoval a zvolal na 12.9.2016 mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva k návrhu na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 157 (VZN) od poslanca MZ Ota Žarnaya.

Aktivisti odmietajú akceptovať fakt, že zákon o obecnom zriadení a rokovací poriadok musia pri predkladaní zmien VZN rešpektovať všetci poslanci a aj primátor mesta bez výnimky. Požadujú zvolanie mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva napriek tomu, že im bolo vysvetlené, že nedodržanie 10-týždňovej lehoty na predloženie zmeny VZN pred plánovaným zasadnutím MZ na odborné posúdenie je v rozpore s rokovacím poriadkom MZ.

„Vyzývam aktivistov, aby prestali klamať verejnosť tvrdeniami, že im ide o právne nespochybniteľné riešenie a aby prestali nabádať na porušovanie zákona. Keď totiž pochopili, že je v rozpore so zákonom, aby návrh na zmenu VZN predložil poslanec Žarnay chcú, aby som protiprávne zvolal mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva ja. Pritom je jasné, že návrh poslanca Žarnaya môže byť v mestskom zastupiteľstve prerokovaný legislatívne čistým a právne nespochybniteľným spôsobom len v prípade, že od jeho podania 25.8.2016 uplynie 10-týždňová lehota, teda najskôr 3.11.2016, ak o to požiada aspoň tretina poslancov“, reaguje primátor mesta Košice Richard Raši a dodáva, že „platí a bude platiť pripravenosť mesta Košice odborne a vecne diskutovať o pripomienkach k novému parkovaciemu systému a zapracovať ich do existujúceho VZN ale iba v súlade so zákonom a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva.“

Linda Šnajdárová, hovorkyňa mesta Košice

email: linda.snajdarova@kosice.sk

Komentáre

komentárov

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Populárne na webe SSN

Hore