Tlačové správy

Ďalší ročník projektu Botanikiáda sa bude venovať rastlinným privandrovalcom

V termínoch 17., 24. a 31. mája 2017 sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach uskutočnia turnusy regionálneho kola projektu Botanikiáda. Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi a je venovaný žiakom piateho ročníka a učiteľom biológie na základných školách v prešovskom a košickom kraji. Projekt je zameraný na podporu motivácie pri štúdiu prírodovedných predmetov hravou formou v prostredí botanickej záhrady.

„Žiaci budú počas dňa rozdelení do skupín, v ktorých sa budú presúvať po jednotlivých stanovištiach a plniť problémové úlohy. Úlohy na jednotlivých stanovištiach budú rôznorodé, budeme sa venovať vodným rastlinám, drevinám, či lúčnym rastlinám, ale mnohé z týchto zadaní budú tento rok viesť k takzvaným rastlinným privandrovalcom. Nejde nám o to, aby žiaci prišli do botanickej záhrady s mnohými encyklopedickými vedomosťami, skôr chceme docieliť, aby sa tu naučili nové poznatky, aby ich tieto poznatky zaujali a mohli na nich stavať a rozvíjať ich,“ informuje odborná pracovníčka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach RNDr. Andrea Fridmanová, PhD., koordinátorka projektu.

Aj tento rok organizátori projektu pripravili pre žiakov zábavno-informačný materiál vo forme pexesa, z ktorého sa môžu viac dozvedieť o skupinách rastlín, ktorým je venovaný tento ročník Botanikiády.

„Aj keď ide o pomerne rozsiahlu a komplikovanú problematiku, snažili sme sa ju spracovať jednoduchým a pre túto cieľovú skupinu pochopiteľným spôsobom. Okrem iného sme na to využili práve formu pexesa, ktoré nemá len čisto zábavnú formu, ale spôsobom spracovania sme sa snažili do hry vložiť aj možnosť edukácie. Pexeso je venované privandrovalcom, teda rastlinám, ktoré nepochádzajú z nášho územia, ale počas mnohých rokov sa tu udomácnili. Obrázky rastlín v pexese sú buď na zelenom alebo červenom podklade a tým môžu hráči odlíšiť dve skupiny rastlín. Obrázky na zelenom podklade patria rastlinám, ktoré nazývame kultúrne, sú to buď ozdobné rastliny alebo úžitkové. Obrázky na červenom podklade patria druhom, ktoré voláme invázne. Sú to rastliny, ktoré sa veľmi dobre a rýchlo rozmnožujú, vedia prežívať aj v nepriaznivých podmienkach a nemajú prirodzených nepriateľov. Pretože vytláčajú pôvodné rastliny z ich ekosystémov, stávajú sa nebezpečnými a je potrebné obmedzovať ich rozširovanie,“ vysvetľuje RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

Počas regionálneho kola čaká na pedagógov osobitný program, počas ktorého sa taktiež dozvedia nové informácie z oblasti inváznych a kultúrnych rastlín. Okrem iných benefitov, každá škola získa ako dar aj skupinu rastlín pre ďalšie pestovanie. Rovnako ako v ostatných rokoch, je aj tentokrát projekt  Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizuje sa aj vďaka podpore partnerov. „Naša veľká vďaka pri realizácii ôsmeho ročníka Botanikiády patrí spoločnosti Zeocem Bystré, Slovenskej botanickej spoločnosti SAV, spoločnosti Labaš, s.r.o. a Správe mestskej zelene v Košiciach“, dodáva RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 917 137 463

Poznámka:

Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .

Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore