Košice

Prehľad podujatí 22. týždeň – 26.05.2017

UTOROK                  Bábkové divadlo

30.mája                     BD – štúdio Jorik, Tajovského 4, KE

10:00                          Téma TB: 

V. ročníku festivalu medzinárodných dní bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR 2017

                                       Hostia TB:

  •                               Pavol Hrehorčák – riaditeľ BDK
  •                              Ivan Sogel – riaditeľ Virvaru

(Program VIRVARU 2017 v prílohe)                                                                  

___________________________________________

 INÉ

 VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 27. mája 2017 o 14:00 hod., Výmenník, Ul. Obrody, Košice – Vedecký brloh na tému Príbehy starej povaly – lektorka PaedDr. Alžbeta Bojkova, PhD. z Katedry histórie UPJŠ v Košiciach vtiahne deti priamo do práce historikov. Deti budú mat  jedinečnú možnosť odhaliť príbeh starej povaly a ľudí žijúcich v jednom dome len na základe indícií. Dokážu vypátrať osudy ľudí žijúcich v tomto dome?

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

MOST  ÚSMEVOV

Streda 31. mája 2017 od 9:00 -15:30 hod., Jumbo centrum, Masarykova 2, Košice Most úsmevov – 14. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb. Účinkovať bude 13 kolektívov zo zariadení sociálnych služieb v Košickom kraji a dva z Banskobystrického kraja. Most úsmevov chce ukázať, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosti, schopnosti, talent, tvorivosť a iniciatívu. Zároveň chce upozorniť na prácu zamestnancov týchto zariadeniach. Na prehliadke predvedú kolektívy rôzne žánre dramatickej tvorby – básnickú i prozaickú, činohru, spevohru, tanec, balet, pantomímu.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 31. mája 2017 o 18:00 hod., kinosála Tabačky, Gorkého 2, Košice – Vedecká kaviareňRNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici sa v prednáške  Novinky z vesmíru zameria na posledné novinky astronomického výskumu, ktoré hýbu nielen vedeckým svetom, ale aj laickou verejnosťou, napríklad: kedy vyhasne Slnko, voda a možný život na Marse, existencia desiatej planéty, exoplanéty, existencia tmavej hmoty, expanzia vesmíru a tajomná energia a podobne.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DNI  HUMORU  NA  SPIŠI 

Piatok a sobota 2. a 3. júna 2017, Spišská Nová Ves –  Dni humoru na Spiši – festival humoru v uliciach, dvoroch, parkoch a sálach v centre Spišskej Novej Vsi. Vystúpenia akrobatov, stand-up mladých, tvorivé dielne, bábkové divadlo, divadelné a cirkusové predstavenia, koncerty.

(Program na plagáte)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ŠTUDUJ  DOPRAVU

Piatok 2. júna 2017 od 9:00 – 17:00 hod., Alpinka, KošiceŠtuduj dopravu – deň kariérneho poradenstva, ktorého cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy. Je to spoločné podujatie Ministerstva dopravy a výstavby SR, Železníc SR, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Košickej detskej historickej železnice, KSK, ďalších regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Košickej detskej historickej železnice (areál Alpinka). Školáci budú mať možnosť priamo v prírode navštíviť priestory rušňa, kamióna, vidieť diagnostiku vozidiel, záchranári predstavia spôsoby poskytovania prvej pomoci, pripravené budú videoprojekcie, rušňový trenažér, železničné modely na nahliadnutie, dopravné kvízy a pre najmenších súťaž v kreslení s dopravnou tematikou. Na podujatí budú prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Košickom a Prešovskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach predstavia možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytnú kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

JAZDECKÉ  PRETEKY

Sobota a nedeľa 3. a 4. júna 2017, od 9:00 do 18:00 hod., Jazdecký areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Trieda KVP, Košice – 32. ročník jazdeckých pretekov o Cenu rektorky UVLF a Pohár primátora mesta Košice. Zároveň sa uskutočnia majstrovstvá Východoslovenskej oblasti v skoku na koni pre všetky vekové kategórie. Vstup na podujatie s bohatým sprievodným programom pre celé rodiny je bezplatný.

Viac informácií a kontakt pre médiá:

MVDr. Miroslav Martinček, riaditeľ pretekov

tel.: 0905 296 483

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

PREZENTÁCIA  KNIHY

Pondelok 5. júna 2017 o 17:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia, centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5, Košice – prezentácia knihy Dedina snov/Budúci rok ideme domov, ktorej autorom je šéf Kanadského slovenského inštitútu v Toronte Ondrej Miháľ Silbaš. Podujatie sa koná pod záštitou Kancelárie veľvyslanectva Kanady v Bratislave

_________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.skPlatbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová, RO SSN Košice       0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore