Tlačové správy

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva na Mifgaš

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pozýva na Mifgaš – Stretnutie so židovskou históriou, kultúrou a tradíciami. Výstava s týmto názvom je venovaná Židom v Košiciach. Prístupná je od 7. júna 2017 na regionálnom oddelení VKJB na Hlavnej 48 a potrvá do 30. júna 2017.

Výstava predstavuje najdôležitejšie medzníky v živote košických Židov, ktorých pôsobenie a dejiny tvoria neoddeliteľnú súčasť histórie mesta. Dobové fotografie, ilustrácie a reklamy dokumentujú, kde sa nachádzali a ako vyzerali stavby súvisiace s ich náboženským a spoločenským životom. Návštevníci sa tiež dozvedia, ako trávili voľný čas, aké spolky zakladali, kde sa stravovali. Zoznámia sa aj s pôsobením významných podnikateľských a obchodníckych rodín (Friedmann, Spira, Ungár) či osobnosťami, ktoré ovplyvňovali hospodársky život Košíc. Časť výstavy je venovaná známym osobnostiam z oblasti kultúry a umenia (Moskovics, Horovitz, Feld), ktoré žili a pôsobili v meste. Zaujímavý je tiež výber autentických článkov z dobovej tlače, ktorá vychádzala v Košiciach v 20. a 30. rokoch minulého storočia. Začítať sa možno do kratších i dlhších správ o bežnom živote i politickej situácii vtedajšej doby.

Vizuálne zaujímavé sú vystavené exponáty, ktoré približujú zvyky a tradície náboženského života židovského obyvateľstva. Návštevníkom sú prezentované významné  židovské sviatky (šabat, chanuka, purim) a predmety, ktoré boli a aj dnes sú používané pri ich slávení či každodennej modlitbe.

Jedinečnosť hebrejčiny priblíži výber slov, i dnes bežne používaných, o ktorých pôvode málokto vie. Z fondu Verejnej knižnice Jána Bocatia výstavu dopĺňa výber z tvorby židovských spisovateľov, ktorých osud je spojený s Košicami (Palotai, Jarnó).

Výstava Mifgaš – Stretnutie so židovskou históriou, kultúrou a tradíciami je realizovaná v spolupráci so Združením Ester v rámci projektu VKJB Nielen zabudnuté osudy s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín.

 

Kontakt:

Mgr. Erika Palágyiová,

Email: palagyiova@vkjb.sk

Tel.: 055/622 32 91

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore