Tlačové správy

Krivé zrkadlo

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ZA KRIVÝM ZRKADLOM, 17.00 – 19.00

Večer v galérii / otvorené všetky expozície, 17.00 – 19.00

  • Miesto: Galéria umelcov Spiša  – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
  • Názov podujatia: ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ZA KRIVÝM ZRKADLOM
  • Večer v galérii: otvorené stále expozície a aktuálne výstavy
  • Termín / čas podujatia: 25. 10. 2017, streda, 17.00 –  19.00 hod
  • Kontakt pre médiá: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na doteraj-šiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.  Podujatie je súčasťou sprievodných programov k aktuálnej výstave Krivé zrkadlo, ktorá v koncepcii výtvarníčky Kataríny Balúnovej uvádza 9 mladých východoslovenských autorov: Zuzana Antalová, Gabriela Doľacká, Martin Kacvinský, Maroš Kontroš, Adam Macko, Ildiko Pálová, Karol Petreš, Richard Roháč, Michaela Thanová.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: ZA KRIVÝM ZRKADLOM

  • Prezentácia, beseda a  komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy Krivé zrkadlo.
  • Od 17.00 v koncertnej sále galérie, s voľným vstupom pre verejnosť.

Výstava Krivé zrkadlo prezentuje figurálnu expresívnu maľbus typickou estetikou škaredosti, kde harmónia a krása ustupuje obnaženej pravde. Konvencie padajú, spoločnosť je demaskovaná.

Cyklus Rozhovory o umení tak uvedie ďalšiu zo sérií umeleckých dialógov, reflektujúcich aktuálnu výstavu. Večerné soireé bude o tom, ako bez príkras a cenzúr vidia súčasný svet traja z deviatich výtvarníkov: Adam Macko, Richard Roháč a Michaela Thanová. Ako uvádza kurátorka premiérového výstavného projektu Mgr. art. Katarína Balúnová, „Krivé zrkadlo je deformovaným, často až groteskným odrazom nielen nás samotných, ale aj celej spoločnosti. Maľba autorov na výstave je skôr intuitívna a emocionálna než intelektuálna a charakterizuje ju nadšenie pre spontánnosť a iracionálnosť. Zároveň je médiom, cez ktoré umelec objavuje samého seba a vyrovnáva sa tak s traumami a úzkosťami.”

PROFILY  AUTOROV

Adam Macko sa narodil 18. 3. 1989 v Levoči. V r. 2010 – 2014 študoval na bakalárskom stupni maľbu na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri maľby pod vedením prof. Stanislava Balka. V r. 2013 absolvoval stáž na Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Baleares v Palma de Mallorca v Španielsku (Ateliér grafiky u prof. María del Pilar Rovira Serrano). V 2014 – 2016 absolvoval magisterské štúdium v odbore voľné výtvar-né umenie na Fakulte výtvarných umení Technickej univerzity v Košiciach, v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Petra Rónaia. Venuje sa monumentálnej i komornej maľbe, experimentálnym technológiám, kresbe a grafike.

Richard Roháč sa narodil 6. 6. 1983 vo Svidníku. V r. 2004 – 2009 študoval voľné výtvarné umenie v Ateliéri súčas-ného obrazu u doc. Adama Szentpéteryho, akad. mal. na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V r. 2007 – 2010 absolvoval doplnkové pedagogické štúdium na Technickej univerzite v Košiciach. V r. 2009 – 2011 pokračoval v magisterskom štúdiu na FU TU v Košiciach (Ateliér súčasného obrazu, odbor: voľné výtvarné umenie). V r. 2011 – 2016 získal titul ArtD. na Katedre dizajnu v Košiciach. Žije a tvorí v Košiciach.

Michaela Thanová sa narodila 27. 10. 1992 v Gelnici. V r. 2012 – 2016 absolvovala bakalársky stupeň na Katedre maľby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (Ateliér kritickej analýzy obrazu u doc. Štefana Balázsa, ArtD., akad. mal.). V r. 2015 študovala maľbu na Fakulte umění Ostravskej univerzity v Ostrave (u prof. Daniela Balabána, akad. mal.). Od 2016 pokračuje v magisterskom štúdiu na FVU AU v Banskej Bystrici (odbor: voľné výtvarné umenie). V roku 2017 pôsobila na Katedre maľby Akadémie Sztuk Pięknych vo Varšave (u prof. Dr. Wojciech Zubala). V súčasnej dobe pôsobí v Banskej Bystrici.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore