Košice

Prehľad podujatí 44. týždeň – 27.10.2017

UTOROK                       Divadlo Thália a Generálny konzulát Maďarska v Košiciach

31. októbra                   Generálny konzulát Maďarska, Hlavná 67, KE

9:00                                 Téma TB:

                                           Festival národnostných menšín: Stretnutie speváckych zborov V4

                                           Hostia TB:

  •                                  Haraszti Attila – generálny konzul Generálneho konzulátu Maďarska
  •                                  Bitay Levente – konzul Generálneho konzulátu Maďarska
  •                                 Július Spišák – vedúci manažér Divadla Thália

 _______________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  2017

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku za rok 2017 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk) Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

 _____________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore