Tlačové správy

Fotografie Rómov z Podkarpadskej Rusi zo začiatku 20. storočia

Mgr. Alexander Mušinka, PhD.


7. 11. 2017 o 17.00 hod./ Východoslovenská galéria, Alžbetina 22

Prezentácia doposiaľ neznámych fotografií Rómov z pozostalostí českého úradníka, prekladateľa a amatérskeho fotografa Rudolfa Hůlky, ktorá je uložená vo fondoch Slovanské knihovny v Praze.

Prezentácia je súčasťou sprievodného programu k výstave Vypovedaní / Cigáni v slovenskom výtvarnom umení 19. a 20. storočia, ktorá sa prostredníctvom tvorby slovenských výtvarných umelcov (L. Mednyánszky, A. Jaszusch, J. Bendík, J. Jakoby, M. Kurth a ďalší) pokúša verejnosti priblížiť spôsob života Rómov, ich tradičný odev, zvyky či rómske osady na našom území v danom dobovom kontexte.

Vstup voľný.

Program tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore