Košice

Prehľad podujatí 51. týždeň – 15.12.2017

PONDELOK            NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti

18. decembra         Pod šiancom 1D, Košice – Sever

10:00                        Slávnostné otvorenie nových priestorov Regionálneho riaditeľstva NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti v Košiciach za účasti generálneho riaditeľa Petra Brudňáka a riaditeľa interných distribučných kanálov Richarda Vargu

NN  Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti je spoločnosť zaoberajúca sa poisťovníctvom, dôchodkovým sporením a správou investícií. Svoje služby ponúka vo viac ako 18. krajinách sveta.

Viac informácií:

Zlata Nahalková, regionálna riaditeľka NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti

tel.: 0907 912 600

____________________________________________________

 UTOROK                            Východoslovenská galéria (VSG)

19. decembra                      VSG – Historická sála, Hlavná 27, Košice

13:00                                     Téma TB:

Otvorenia výstavy Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989

Hostia TB:                     

  •                                         Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. – riaditeľka VSG
  •                                         Mgr. Peter Tajkov, PhD. – kurátor výstavy
  •                                         PhDr. Miroslav Kleban – asistent kurátora výstavy

 Projekt Po moderne predstavuje vedecko-výskumné pokračovanie v nadväznosti na okruh Košickej moderny a sleduje časové obdobie po roku 1945 do roku 1989, pričom mapuje výtvarnú scénu mesta a blízkeho regiónu. Hlavné ťažisko výstavy tvoria diela zo zbierok VSG, ktoré úzko súvisia s výtvarným prostredím Košíc. Výstava predstavuje autorov, ktorí tvorili v období socialistického režimu, avšak vybrané diela nie sú poväčšine zaťažené ideológiou, prípadne sa vymykajú typickej kategorizácii obdobia socialistického realizmu. Diela zhodnotené súčasným pohľadom, majú ambíciu oceniť súdobú kvalitu individuálnych umeleckých vzopätí na pozadí dobových reálií mesta. Vo výstave budú prezentované viaceré výtvarné druhy s dokumentačným presahom k téme sochárskych realizácií vo verejnom priestore. Projekt ponúkne verejnosti viacero tematických okruhov, ktoré chronologicky predstavia inštitucionálne snahy budovania zbierky.

__________________________________________________

INÉ

VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 16. decembra 2017 o 14:00 hod., Výmenník č. 1, Ulici obrody, Košice – Vedecký brloh – Vianočný špeciál a Fyzika na Vianoce. Jeho súčasťou bude vedomostný kvíz, ktorý preverí pozornosť detí za celý rok. Budú súťažiť o 3 balíčky plné vedomostí a hier. Aj tento rok odmeníme najšikovnejších, ktorí preukážu najväčšie vedomosti z fyziky, matematiky, chémie, archeológie a ostatných tém, ktorým sme sa na Vedeckých brlohoch venovali od januára až do novembra. Okrem kvízu sú pripravené pod vedením lektorky Mgr. Janky Šiškovej z Kežmarku aj jednoduché pokusy z fyziky, v ktorých budú deti skúšať a pozorovať povrchové napätie, šírenie zvuku, využijú statickú elektrinu či prúdenie vzduchu. Každý si na tomto brlohu príde na svoje a bez malého darčeka neodíde ani jedno dieťa.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DIVADELNÝ  PUNČ

Utorok 19. decembra 2017 o 14:00 hod., Štátne divadlo – administratívna budova,  Hlavná 58 – vo dvore, Košice – ŠD Košice pozýva zástupcov médií na neformálne stretnutie pri poháriku divadelného punču.

________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

PLENÁRNE  ZASADNUTIE  EP  V  ŠTRASBURGU

Máte možnosť vycestovať na plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu (EP) 15. – 18. januára 2018. Medzi predbežnými témami je balíček o energetickej efektívnosti,  hodnotenie Estónskeho predsedníctva EÚ a priority Bulharského predsedníctva, vystúpenie írskeho premiéra Lea Varadkara v rámci série diskusií o Budúcnosti EÚ a ďalšie témy. Pozvanému novinárovi EP preplatí cestu do Štrasburgu (economy class) a dve noci na mieste (360 eur).

Svoj záujem potvrďte najneskôr do 22. decembra 2017. Počet miest je obmedzený.

Soňa MELLAK, tlačová atašé

  sona.mellak@europarl.europa.eu
  +421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod. Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

_____________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore