Košice

Prehľad podujatí 8. týždeň – 16.02.2018

PONDELOK              Divadlo Thália

19. februára              Divadlo Thália, Mojmírova 1, KE

10:00                            Téma TB:

Tretia premiéra sezóny 2017/2018 – opereta Fialka z Montmartru

                                      Hostia TB:

 •                              László Sándor – režisér
 •                              Dégner Lilla – herečka
 •                              Nádasdi Péter – herec
 •                              Madarász Máté – herec
 •                              Habodász István – hosťujúci herec
 •                              Czajlik József – riaditeľ Divadla Thália v Košiciach
 •                              Forgács Miklós – dramaturg Divadla Thália v Košiciach

______________________________________________

UTOROK                   Štátne divadlo (ŠD)

20. februára            ŠD – historická budova- salónik, Hlavná 58, KE

9:00                            Téma TB:

                                     Premiéra opery J. Offenbacha Hoffmannove poviedky

                                     Hostia TB:

 •                            Karol Kevický – riaditeľ opery
 •                             Imre Halasi – režisér
 •                             Maroš Potokár –  dirigent
 •                             Peter Hochel – dramaturg

______________________________________________ 

ŠTVRTOK                 Východoslovenská galéria (VSG)

22. februára                VSG, Alžbetina 22, KE

11:00                           Téma TB:

Otvorenie výstavy XIX. – Umenie 19. storočia na východnom Slovensku

Hostia TB:

 •                              Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. – riaditeľka VSG
 •                              Mgr. Ján Kovačič – kurátor výstavy
 •                              PhDr. Miroslav Kleban – kurátor výstavy

VSG, najstaršia regionálna galéria, začala svoju činnosť v roku 1952. Prvým výstavným projektom bola výstava Východoslovenskí maliari 19. storočia, realizovaná ešte v priestoroch Východoslovenského múzea, z ktorého bol pre činnosť galérie vyčlenený základný umelecký fond. V súčasnosti sú ťažiskom zbierkového fondu galérie diela z 19. a 20. storočia, ktoré príkladne dokumentujú vývoj výtvarného prejavu nielen v oblasti východného Slovenska. Aktuálna výstava prezentuje umelecké diela zo zbierok VSG, ktorých produkcia sa sústreďovala v oblasti dnešného východného Slovenska, ktoré bolo v tom čase súčasťou národnostne pestrej štruktúry monarchie. Výstava reflektuje vlastné akvizičné a dokumentačné stratégie v rámci odbornej, umelecko-historickej praxe. Oproti pôvodnej koncepcii je súčasný projekt obohatený o diela z fondov kresby a grafiky (Alt, Benczúr, Mednyánszky, Myskovszky, Hanula, Klimkovičovci). Reinštalovaná expozícia prezentuje výsledky dlhodobého zberateľského úsilia galérie. Od svojej prvej prezentácie v roku 1952 prechádzala viacerými obmenami a postupne bola obohacovaná o nové prírastky a zreštaurované diela. Poslednou významnejšou akvizíciou je dielo Ignáca Klimkoviča – V kvapľovej jaskyni (1843), ktoré v roku 2017 získala galéria do svojich zbierok. Prírastok rozširuje kontext umeleckého odkazu rozvetvenej košickej rodiny Klimkovičovcov.

__________________________________________________________

 INÉ

 VEDECKÝ  BRLOH

Sobota 17. februára 2018 o 14:00 hod., Výmenník č.1, Ulica obrody, Košice – Vedecký brloh na tému Sopečná chémia, lektorka RNDr. Anna Uhrinová, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vysvetlí, ako si možno aj doma vyrobiť sopku. Ako rekvizity poslúžia napríklad kola, cukríky mentos i chemické sklo. Deti nech si ako rekvizitu prinesú aj hrsť drobných vo vrecku, lebo dostanú možnosť pokovovať mince.

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 VEREJNÁ  KNIŽNICA  J. BOCATIA

Utorok 20. februára 2018 o 16:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia –  regionálne oddelenie, Hlavná 48, Košice – prednáška Mgr. Vojtecha Kárpátyho, PhD. Začleňovanie Košíc do prvej ČSR 1918-1919. Prednáška bude venovaná udalostiam v Košiciach od decembra 1918 do leta 1919. V tejto dobe sa Košice začleňovali de facto do Československej republiky. Tieto dramatické zmeny natrvalo poznamenali osud Košíc na ďalších dvadsať rokov. Osobitný dôraz bude v prednáške venovaný predovšetkým vojensko-politickým aspektom daného obdobia v našom meste.

______________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR  IKEP

Pondelok 5. marca 2018 od 9:30 – 13:00 hod., Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice, Pribinova 1, Košice – seminár pre regionálnych novinárov s poslancami Európskeho parlamentu, ktorý RO SSN Košice organizuje v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP).

Záväzný záujem potvrďte do pondelka 26. februára 2018 na kosice@ssn.sk alebo na 0903 845 120.

seminár IKEP_program

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave, vyhlasujú 23. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017.

Súťažné príspevky treba posielať na adresu RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice v 3-och exemplároch s 3-mi vyplnenými prihláškami.

Uzávierka súťaže je 31. marca 2018.

Štatút 23. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2017

prihláška_novinárska súťaž_23. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SEMINÁR  V  BRUSELI

Informačná kancelária Európskeho parlamentu (IKEP) pripravuje pre slovenských novinárov  v dňoch 9. – 12. apríla 2018 seminár v Bruseli na témy Brexitu, budúcnosti EÚ, fake news a ruskej propagandy,  postavenia V4 v Európe  a ďalšie. Pozvaní novinári navštívia európske inštitúcie, ale stretnú  sa aj so zahraničnými politikmi, novinármi či expertami na danú problematiku.

Organizácia cesty je v réžii IKEP, ktorá zabezpečuje letenky, ubytovanie a väčšiu časť stravy v Bruseli. Podmienkou účasti je ovládanie angličtiny.

Odlet bude v pondelok 9. apríla 2018  z Viedne o 18:00 hod. a prílet vo štvrtok 12. apríla 2018 popoludní do Viedne.

Záujem potvrdiť najneskôr do 28. februára 2018 (mailom zaslať dátum narodenia, číslo OP, jeho platnosť (+ vystavenie), fotografia, mailový a telefonický kontakt, názov redakcie a pracovné zaradenie.  (Ak ste tieto údaje posielali už v minulosti, nie je potrebné ich znovu posielať.)

Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore