Tlačové správy

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach predstaví skvosty v ríši rastlín

Prvá tohtoročná výstava v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude patriť orchideám. Od 23. februára 2018 majú návštevníci možnosť obdivovať asi 1000 kusov tropických a subtropických druhov a kultivarov spomínaných rastlín v expozičných skleníkoch na Mánesovej 23 v Košiciach.

„Orchideaceae – vstavačovité je mladá čeľaď, ktorá je nestabilná a jej druhy sa ľahko krížia nielen v rámci rodu, ale aj v rámci celej čeľade. Vďaka tomu vzniká nové potomstvo s kvetmi rôznych farieb a tvarov. Čeľaď obsahuje asi 25 tisíc botanických druhov, ale vyšľachtených je viac než 100 tisíc kultivarov registrovaných v Kráľovskej orchideárskej spoločnosti”, vysvetľuje vedúci oddelenia Tropickej a subtropickej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Ing. Peter Fridman.

Ôsmy ročník výstavy Orchidey – skvosty v ríši rastlín ponúkne široké spektrum rodov orchideí ako napr. lišajovec (Phalaenopsis), vanda (Vanda), cymbídium (Cymbidium), dendróbium (Dendrobium) a črievičkovec (Paphilopedilum).

„Nie všetky rody orchideí kvitnú v rovnakom období, aj keď väčšina orchideí známych našim návštevníkom kvitne približne už od októbra. Práve preto nie je jednoduché zostaviť takúto výstavu, aby bola zabezpečená aspoň čiastočná pestrosť“, dopĺňa Ing. Peter Fridman. Z tohto dôvodu je časť vystavených rastlín nakúpená a zabezpečená z burzy v Holandsku.

Výstava potrvá do 11. marca 2018 a návštevníci si ju môžu pozrieť denne od 9:00 do 16:00 hod. v expozičných skleníkoch na Mánesovej 23 v Košiciach.

Okrem organizovania prvej tohtoročnej výstavy sa v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach rozbiehajú aj ďalšie aktivity. K ním neodmysliteľne patrí aj Kurz pre začínajúcich včelárov. Záujemcovia sa ho môžu zúčastniť v dvoch termínoch – 17. marca 2018 a 14. apríla 2018 so začiatkom vždy o 9:00 hod.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 917 137 463

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore