Košice

Prehľad podujatí 9. týždeň – 23.02.2018

Cez RO  SSN Košice nebolo na 9. týždeň nahlásené zatiaľ žiadne tlačové podujatie.

 ____________________________________________________

INÉ

 BLUMIÁDA  2018

Utorok 27. februára až štvrtok 1. marca 2018, Rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach – Domko – domov sociálnych služieb Košice  a OZ Domko v umení  organizujú Zimné pohybovo-športové hry  BLUMIÁDA 2018. Otvorenie hier utorok 27. februára 2018 o 14.30 hod.  Športových hier sa zúčastnia  klienti dvadsiatich  domovov sociálnych služieb z celého Slovenska a z dvoch zariadení v Českej republike. Súťažiť budú v disciplínach  snežná jazda na kolesách,  matracoch aj na sánkach,  maľovanie na sneh, či snežný ball.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ  KAVIAREŇ

Streda 28.februára 2018 o 18:00 hod, Tabačka, Gorkého 2, Košice Vedecká kaviareň na tému Kryptomeny – tak trochu iné peniaze„. Samuel Slavkovský z časopisu Kryptomagazín vysvetlí pojem bitcoin a jeho filozofiu. Mnohí o tomto fenoméne modernej doby rozprávajú, no málokto tomu rozumie. Dozvieme sa, ako bitcoin a všeobecne kryptomeny vznikli, ako sa získavajú, prečo si získali dôveru, ako sa meria a stanovuje ich hodnota, ako sa nimi dá platiť i to, ako kryptomeny získať a chrániť si ich.

_________________________________________________

 OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR  IKEP

Pondelok 5. marca 2018 od 9:30 – 13:00 hod., Kultúrno-vzdelávacie centrum Štátnej vedeckej knižnice, Pribinova 1, Košice – seminár pre regionálnych novinárov s poslancami Európskeho parlamentu, ktorý RO SSN Košice organizuje v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP).

Záväzný záujem potvrďte do pondelka 26. februára 2018 na kosice@ssn.sk alebo na 0903 845 120.

seminár IKEP_program

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ

RO SSN Košice a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave, vyhlasujú 23. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017.

Súťažné príspevky treba posielať na adresu RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice v 3-och exemplároch s 3-mi vyplnenými prihláškami.

 Uzávierka súťaže je 31. marca 2018.

Štatút 23. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2017

prihláška_novinárska súťaž_23. ročník

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SEMINÁR  V  BRUSELI

Informačná kancelária Európskeho parlamentu (IKEP) pripravuje pre slovenských novinárov  v dňoch 9. – 12. apríla 2018 seminár v Bruseli na témy Brexitu, budúcnosti EÚ, fake news a ruskej propagandy,  postavenia V4 v Európe  a ďalšie. Pozvaní novinári navštívia európske inštitúcie, ale stretnú  sa aj so zahraničnými politikmi, novinármi či expertami na danú problematiku.

Organizácia cesty je v réžii IKEP, ktorá zabezpečuje letenky, ubytovanie a väčšiu časť stravy v Bruseli. Podmienkou účasti je ovládanie angličtiny.

Odlet bude v pondelok 9. apríla 2018  z Viedne o 18:00 hod. a prílet vo štvrtok 12. apríla 2018 popoludní do Viedne.

Záujem potvrdiť najneskôr do 28. februára 2018 (mailom zaslať dátum narodenia, číslo OP, jeho platnosť (+ vystavenie), fotografia, mailový a telefonický kontakt, názov redakcie a pracovné zaradenie.  (Ak ste tieto údaje posielali už v minulosti, nie je potrebné ich znovu posielať.)

Soňa MELLAK, tlačová atašé

sona.mellak@europarl.europa.eu
+421 (0) 918 708 590
+421 (0) 2 5942 9695 (Bratislava)
+33 (0) 3 881 74880 (Štrasburg)

 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

____________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová , RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore