Tlačové správy

Do celosvetovej kampane Light It Up Blue sa zapojilo viac ako 800 študentov z UPJŠ v Košiciach

V roku 2007 bol 2. apríl vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete viacero osvetových projektov. Tento rok sa do celosvetovej kampane zapojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z iniciatívy Spolku medikov mesta Košice zorganizovala dve sprievodné podujatia pod spoločným názvom Rozsvieť modrú pod záštitou rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. Prvá z akcií odštartovala v pondelok 26. marca 2018 na všetkých fakultách, Ústave telesnej výchovy a športu a internátoch na Medickej ulici. Zapojilo sa do nej vyše 800 študentov z UPJŠ v Košiciach, ktorí si prilepili na tričká modrý symbol alebo sa obliekli do modrého oblečenia. Práve tento farebný odtieň je spolu s puzzle symbolom autizmu.

“Hlavným cieľom akcie Rozsvieť modrú je vyjadrenie podpory a spolupatričnosti autistom a ich rodinám. Zároveň chceme zvýšiť povedomie verejnosti o autizme ale aj iných mentálnych poruchách, ktoré sa vyskytujú v našej spoločnosti a prispieť tak k odstráneniu ich takzvanej stigmatizácie,” uviedla organizátorka Eva Baranová zo Spolku medikov mesta Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Počas prvého dňa podujatia rozdávali študenti na všetkých fakultách modré nálepky s heslom „My School Lights It Up Blue“. Zároveň mali záujemcovia možnosť odfotiť sa v modrom puzzle rámiku a zapojiť sa do Facebookovej súťaže „Light It Up Blue Photography Challenge“, kde mohli vyhrať zaujímavé ceny s logom univerzity.

Univerzitné podujatie Rozsvieť modrú bude pokračovať aj po veľkonočných sviatkoch – v stredu 4. apríla 2018. V univerzitnej budove Minerva sa uskutoční popoludňajší program venovaný prezentáciám, videám a aktivitám súvisiacich s problematikou autizmu.

Od 13. do 20. hodiny budú mať záujemcovia možnosť pozrieť si výstavu diel maľovaných autistickými deťmi a občerstviť sa nápojmi a pochúťkami v modrej farbe. Hlavným bodom programu bude odborná diskusia venovaná problematike autizmu.

Vo večerných hodinách sa v rámci univerzitného podujatia rozsvieti namodro Dóm sv. Alžbety. Košická dominanta sa tak pripojí k ďalším budovám a pamiatkam, ktoré podporia kampaň Light It Up Blue! Týmto krokom vyjadrí univerzita spolu s mestom Košice spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi autizmom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore