Košice

Prehľad podujatí 16. týždeň – 13.04.2018

PONDELOK        Mesto Košice

16. apríla              MMK, Tried SNP č. 48/A – veľká zasadačka, prízemie, blok „B“

8:00                       XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

_____________________________________________

PONDELOK        Divadlo Thália

16. apríla             Divadlo Thália, Mojmírova 1, KE

10:00                      Téma TB:

IV. premiéra sezóny 2017/2018 – čierna komédia Krásavica z Leenane (premiéra 19.apríla 2018 o 19:00 hod.)

                               Hostia TB:

  •                       Bérczes László – režisér
  •                       Szarvas József – hosťujúci herec
  •                       Varga Anikó – hosťujúca herečka
  •                       Habodász István – hosťujúci herec
  •                       Ollé Erik – herec
  •                       Czajlik József – riaditeľ Divadla Thália v Košiciach
  •                       Forgács Miklós – dramaturg Divadla Thália v Košiciach

___________________________________________________

STREDA               Viliam Novotný – predseda strany ŠANCA

18. apríla              Krajská kancelária strany ŠANCA, Slovenskej jednoty 10, KE

10:30                     Téma TB:

Oznámenie o kandidatúre na primátora mesta Košice

Hosť TB:

                                Viliam Novotný – predseda strany ŠANCA

______________________________________________

 INÉ

PRACOVNÉ  STRETNUTIE

Utorok 17. apríla 2018 o 9:00 hod., Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, Čaňa – obec Čaňa v spolupráci s Úradom Košického samosprávneho kraja  organizuje pracovné stretnutie aktérov tvorby Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Košice- okolie. Predmetom pracovného stretnutia, ktoré je prístupné aj verejnosti, je predstavenie konceptu akčného plánu, stanovenie harmonogramu pre prípravu podkladov a projektových zámerov.

___________________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 (dlžníci ešte aj za rok 2017) každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

V prípade neuhradených členských príspevkov za rok 2017 budú neplatiči vyradení z evidencie SSN a z adresára RO SSN Košice.

___________________________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore