Tlačové správy

Spánok môže byť aj diagnostickým problémom

Neraz platí, že starosti a bolesti sa zmiernia, ak sa na ne vyspíme. Čo však v prípadoch, keď spánok nie je liečbou, ale naopak – diagnostickým problémom?  Spánok je zaujímavým fenoménom pre rôznych odborníkov. Niektorí psychológovia napríklad posudzujú vzťahy podľa toho, v akých pozíciách dvojica spí. Iní ľudia zasa tvrdia, že podľa toho, kedy sa uprostred noci budíme, dá sa usúdiť, ktoré vnútorné orgány máme v neporiadku.

V spánkovom laboratóriu v Sanatóriu v Tatranskej Kotline sa však riešia iné otázky. Vyšetrenie v spánkovom laboratóriu je polysomnografické – to znamená, že sa naraz sleduje  niekoľko funkcií: aktivita mozgu, pohyby očí, aktivita svalstva tváre, dýchanie, srdcová činnosť, nasýtenie krvi kyslíkom, pohyby dolných končatín, ale aj  neobvyklé pohyby pacienta počas spánku.  Spánkové laboratórium v Tatranskej Kotline sa zameriava hlavne na poruchy dýchania v spánku. Tieto poruchy sú často sprevádzané chrápaním.  Silný hrdelný zvuk môže byť v mnohých prípadoch „len“ neznesiteľný, u niektorých však signalizuje vážnu poruchu spánku. Pri nej človek aj na niekoľko desiatok sekúnd prestane dýchať Jeho život tak môže byť ohrozený. Varovné príznaky, ktoré by pred touto poruchou spánku mohli varovať, sú: únava, bolesti hlavy, nadmerná spavosť. Spánkové laboratórium dokáže odhaliť aj iné poruchy spánku, napríklad syndróm nepokojných nôh, kedy v spánku dochádza k mimovoľným zášklbom svalov dolných končatín a mimovoľným pohybom nôh, ktoré sú často spojené so srdcovo-cievnymi alebo obličkovými ochoreniami. Odhaľuje aj poruchy spánku spojené s REM-fázou spánku. Tieto poruchy patria do pôsobnosti iných odborníkov, spánkové laboratórium ale dokáže diagnostikovať poruchy a nasmerovať pacienta k správnemu odborníkovi.

 Vyšetreniu pacientov v laboratóriu predchádza vstupný pohovor s lekárom, pri ktorom sa využívajú aj  rôzne dotazníky, informácie z nich sa následne obvykle doplnia rozhovorom s pacientom, prípadne aj s jeho blízkymi, ktorí majú možnosť ho v spánku pozorovať.

Dĺžka vyšetrenia v spánkovom laboratóriu závisí od problému, ktorý je potrebné vyriešiť. Komplexné vyšetrenie pacienta s poruchou spánku spravidla nepresiahne 48 hodín.

Po stanovení diagnózy spánkového apnoe, lekár odporučí adekvátnu liečbu, ktorá zahŕňa postupy schopné zmierniť alebo celkom vyliečiť intenzívne chrápanie a zástavy dychu v spánku.  Spôsob, akým sa dosahuje normalizácia priechodnosti dýchacích ciest a tým obmedzuje chrápanie a dychové pauzy sa nazýva pretlaková ventilačná terapia . Je to pri správnej indikácii jednoznačne najlepšia, jednoznačne efektívna a cenovo relatívne dostupná terapia. Poskytuje výrazný liečebný efekt u pacientov bez ďalších sprievodných ochorení, ale taktiež u pacientov po infarkte, s cievnou mozgovou príhodou, a s inými ochoreniami. Preto by mala byť táto liečba u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe čo najskôr zahájená.

 

Ďalšie metódy liečby OSA zahŕňajú v prípade nevhodných pomerov v ústnej dutine otorinolaryngologické zákroky, alebo použitie rôznych orálnych pomôcok.

 MUDr. Helena Bosmanová

Lekárska námestníčka

e-mail: helena.bosmanova@santk.sk

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore