Tlačové správy

Nádhera pod zemou i nad zemou

Európsky rok kultúrneho dedičstva v knižnici

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pripravuje pre stredoškolskú mládež projekt pod názvom Nádhera pod zemou i nad zemou. Séria prezentácií bude rozdelená do troch skupín a realizovať sa budú v termíne od mája 2018 do novembra 2018.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu.

Rok 2018  Európska únia vyhlásila za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo zahŕňa zdroje z minulosti v rôznych formách a aspektoch. Patria sem pamiatky, lokality, tradície, zachované znalosti a prejavy ľudskej tvorivosti, ako aj zbierky, ktoré uchovávajú a spravujú múzeá, knižnice a archívy. Konkrétnym cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo svojej krajiny, Európy, ako aj posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Hlavnými cieľmi tohto Európskeho roka je podporovať kultúrne dedičstvo v rámci kultúrnej rozmanitosti a medzikultúrneho dialógu, zvýšiť jeho prínos pre spoločnosť a ekonomiku a propagovať ho aj navonok. To, že EÚ si chce tento rok uctiť svoje kultúrne dedičstvo, je odozvou na ničenie kultúrnych pamiatok na Blízkom východe.

Aj Gemer je bohatý na množstvo unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok. Projekt Nádhera pod zemou i nad zemou je venovaný prezentácii prírodných krás a pamiatok nášho regiónu. Cieľovou skupinou projektu je stredoškolská mládež a hlavnou úlohou bude oboznámiť študentov zaujímavou formou o výnimočných hodnotách, ktoré sú v neďalekom okolí, inšpirovať ich k možnostiam dobrovoľníckych aktivít pri ich ochrane, ako aj k štúdiu odborov, ktoré môžu rozvinúť potenciál týchto pokladov. „Prednáška na tému „Pamiatky UNESCO na Gemeri“ zameraná na prezentáciu kostolov je plánovaná dňa 22. mája 2018 a prednáška na tému „Ľadová krása v podzemí“  na prezentáciu jaskýň je plánovaná 23. mája 2018“ prezradila Anna Kešeláková, pracovníčka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave a pokračovala „Prednáška na tému „Biblické príbehy v kostoloch“  je naplánovaná na 19. júna 2018 a „Krásna a jedinečná nádhera“ bude prebiehať 20. júna 2018 v priestoroch knižnice“.

 Projekt Nádhera pod zemou i nad zemou, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia www.fpu.sk a je hlavným partnerom projektu, sa bude realizovať v termíne od mája 2018 do novembra 2018 v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová č. 3 v dopoludňajších hodinách. Venovaný bude prezentáciám a odborným prednáškam prírodných krás a pamiatok regiónu Gemer. Cieľovou skupinou projektu je stredoškolská mládež. Kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí, podporuje rast a vytvára pracovné miesta v mestách a regiónoch a je kľúčové pre vzťahy Európy so zvyškom sveta. Pre Európu predstavuje obrovský potenciál, ktorý sa však musí lepšie využívať – a tento rok nám v tom môže pomôcť.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

Zdroj :

http://vedanadosah.cvtisr.sk/rok-2018-je-europskym-rokom-kulturneho-dedicstva

https://ec.europa.eu/slovakia/news/european_year_of_cultural_heritage_2018_takes_off_sk

https://europskenoviny.sk/2018/01/16/eu-vyhlasila-rok-2018-za-europsky-rok-kulturneho-dedicstva/

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/europsky-rok-kulturneho-dedicstva-31d.html

 

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore