Tlačové správy

Ako získať 20 ročné skúsenosti v priebehu niekoľkých mesiacov

Creative Industry Košice v spolupráci s produkčným štúdiom Woont rozbehlo sériu workshopov pre mladých talentovaných fotografov pod názvom Foto Academy. Počas roka majú k dispozícii profesionálny ateliér, kde sa venujú nielen teórii, ale predovšetkým praxi. Učia sa pracovať so svetlom, komunikovať s klientom a čo je najdôležitejšie – svoje práce môžu konzultovať s profesionálmi.
Foto Academy je výnimočnáprávetým,žeúčastnícipracujúnielenvsimulovanomprostredí,alepo absolvovaní teórie už aj na reálnych zadaniach. Pre osvojenie si profesionálneho prístupu z prostredia trhu, Creative Industry Košice zvolilo svoje projekty Invisible Hotel a Invisible Mag. Vďaka ním účastníci získavajú kľúčové zručnosti i cennú spätnú väzbu, no zároveň si budujú sieť kontaktov a zviditeľňujú svoje meno. To všetko tak môžu dosiahnuť za krátky čas a veľmi intenzívne, práve vďaka podpore Creative Industry Košice.
Jeden zo série workshopov​bol zameraný na prácu so svetlomvateliéri.Zatýmtoúčelomsaštúdio Woont na celé dva týždne zmenilo na stolársku dielňu. Kulisy vytvorené na mieru tak umožnili zážitkove podanie problematiky svietenia.

„Fotka je viac, ako len zachyti ť realitu.“– Ján Varchola, Woont
Ján Varchola s Petrom Uhrínom (Woont) účastníkom poskytli možnosť rýchlo pochopiť a samostatne vytvoriť rôznu svetelnú atmosféru. To však nie je všetko. Fotoakademici si mohli vyskúšať aj prácu s profesionálnymi modelmi, vizážistkou, špičkovou svetelnou technikou a využiť priestor pre individuálne konzultácie každej nejasnosti. Rovnako majú k dispozícii samotný ateliér a tiež profesionálnu techniku na zapožičanie.

“Kulisy boli jedným z veľkých zážitkov týchto workshopov. Oceňujem, že si Woont pri svojich zákazkách dal tú námahu a čas vytvori ť ich. Vôbec sme to nečakali. Cíti ť z nich entuziazmus a naučili nás, ž e aj malé veci sa dajú robiť veľkolepo.” – Kristína Torjai, účastníčka workshopov

S cieľom nestrážiť si vlastné know-how, ale prispieť k výchove kvalitných profesionálov si Creative Industry Košice vybralo za svojho partnera práve produkčné štúdio Woont. Na základe predošlej spolupráce vedeli, že ide o majstrov vo svojom obore, ktorí predstavujú zázemie pre fotografov a filmárov na východnom Slovensku. Veci robia špičkovo, zaujímajú správny postoj, no predovšetkým chcú Košice posunúť dopredu. Vzhľadom na to, že sú komerčne orientovaní, plne vyhovujú cieľom programu.

V decembri 2017 sa zo 60 prihlásených fotografov výber zúžil na desatinu talentovaných, ktorým Foto Academy dokáže pomôcť najviac. Vybraní boli ľudia s umeleckým cítením, ktorým však ešte trochu chýba schopnosť vyhovieť potrebám trhu. Foto Academy ich učí lepšie porozumieť požiadavkám na ich prácu a priniesť tak kvalitné výsledky koncovému zákazníkovi.

“Foto Academy je úžasný program, ktorý začiatočníkom umožnil pracovať s top profíkmi v rámci Slovenska. Napredujeme veľ mi rýchlo a je pre nás motivujúce vidieť , ako pracujú ľudia, ktorí milujú svoju prácu. CIKE pri šlo so skvelým nápadom.” – Maja Bodnárová, účastníčka workshopov

Vo výsledku sa tak potvrdzuje, že kombinácia co-designu s riadeným prieskumom dokáže vyprodukovať veľmi úspešný program, ktorý dal začínajúcim fotografom niečo, čo mohli získať len dlhodobou praxou. Foto Academy je výnimočná práve tým, že je prospešná pre všetky strany, pretože na trh prináša nových fotografov a rovnako aj Woont tak môže rozšíriť svoje štúdio o kvalitné spolupráce.

“Vo Foto Academy je oveľa väčší priestor a čas na to, aby sa nám niekto venoval. Počnúc vybavením ateliéru a ž po osobné konzultácie som z workshopov nadšená, pretože mi u ž teraz dal oveľa viac ako roky štúdia fotografie.” – Denisa Hancová, účastníčka workshopov

YouTube video z workshopu: ​https://www.youtube.com/watch?v=ndpvaa6p51c

Kontakt pre médiá:

Barbara Rusnáková Creative Industry Košice, n. o. E: ​barbara.rusnakova@cike.sk M: +421911805430

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore