Tlačové správy

Nerušte ma, čítam! – Keď rozprávky obohacujú

Pod záštitou primátora mesta Rožňava Pavla Burdigu, MÚ – Odboru školstva, kultúry, mládeže, športu  a Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja sa vo štvrtok 31. mája 2018 v čase od 9:30 do 13:00 hod. uskutoční na Námestí baníkov v Rožňave na malom pódiu hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti pod názvom Nerušte ma, čítam!. Rozprávky budú čítať nielen deti, ale aj predstavitelia kultúrneho a spoločenského života mesta.

Čítanie kníh je jednou z foriem, ako rozvíjať osobnosť dieťaťa. Pamäť u detí v predškolskom veku má schopnosť si zapamätať množstvo informácií. Čítaním sa rozvíja predstavivosť, obohacuje sa slovná zásoba, dotvárajú sa morálne hodnoty a v neposlednom rade sa  vytvára vzťah nielen  medzi dieťaťom a rodičom, ale aj k budúcemu možnému vzdelaniu.

S pracovníkmi Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave opäť pripravujeme na námestí podujatie, ktoré sa nesie pod záštitou primátora mesta a našlo si už akési tradičné miesto v našom meste. Na pódiu sa budú do mikrofónu čítať rozprávkové knižky a čítať budú ako dospelí, tak hlavne deti“, rozhovorila sa Janka Mičudová z MÚ – vedúca Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu a pokračovala: „Za tie predošlé roky sa už deti s mikrofónom vcelku zžili a my dospelí spoločne s nimi budeme pri tom objavovať nekonečný svet fantázie. Sociálnym sieťam „vysielame“ akýsi signál, že nedovolíme im, aby ovládli život našich detí, napriek tomu, že vývoj musí a bude napredovať.“

Pozývame všetkých milovníkov rozprávkových kníh vo štvrtok 31. mája 2018 na Námestie baníkov v Rožňave – malé pódium v čase od 9:30 do 13:00 hod. na podujatie pre deti i dospelých pod názvom  Nerušte ma, čítam!, nad ktorým záštitu prevzal primátor mesta Pavol Burdiga. Čítať rozprávky budú predstavitelia kultúrneho a spoločenského života mesta a v prípade záujmu sa môžete k čítaniu pridať i Vy. Príďte presvedčiť okolie, že čítanie môže byť potešením i zábavou, že komunikovať s deťmi je dôležité aj pomocou hlasného čítania. Tešíme sa na Vás!

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá na iný termín, ktorý včas oznámime.

Tatiana Bachňáková, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Kontakt : www.kniznica-rv.sk      E-mail : kniznica@kniznica-rv.sk

Adresa : Lipová 3, 048 01 Rožňava

Tel. : 058/ 788 09 11, 788 09 17

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore