Košice

Prehľad podujatí 22. týždeň – 25.05.2018

Cez RO SSN Košice neboli (zatiaľ) na 22. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

___________________________________

INÉ

VEDECKÝ BRLOH

Sobota 26. mája 2018 o 14:00 hod., Výmenník, Ulica obrody, Košice – Mgr. Michal Figura pripravil 2. pokračovanie vedeckej show „Kúzelná fyzika“. Deťom prevedie, že za kúzlami nie je trik, ale fyzikálne zákony. Ukáže, že Archimedov zákon neplatí len pre vodu, ale aj vzduch, piesok či zeminu. Spolu pochopia premenu energie a zistia, akú silu má “nič”. Overia, či je vzduch odporný a dokonca uvidia “neviditeľnú fľašu”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

DEJEPISNÝ  SPOLOK

Utorok 29. mája 2018 o 16:00 hod.,  regionálne oddelenie VKJB, Hlavná 48,  Košice –Dejepisný spolok a VKJB pozývajú na prednášku Edity Marenčinovej Čím, kde a v akých podmienkach žilo hudobné divadlo v Košiciach 1789-1918

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

VEDECKÁ KAVIAREŇ

Streda 30. mája 2018 o 18:00 hod., kinosála Tabačky, Košice – MVDr. Dušan Fabian, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v Košiciach vo svojej prednáške „Vajíčko na vandrovke“ prezradí, čo všetko sa môže udiať v prvých piatich dňoch “života“ embrya. Objasní, či čaká chumáč buniek prechádzka riasinkovým sadom, alebo strastiplné putovanie. Vysvetlí, či môže to, s čím sa stretne na ceste do lona maternice, nejako ovplyvniť jeho budúcnosť.

___________________________________________________

OZNAM  RO  SSN

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

________________________________________

 Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore