Košice

Prehľad podujatí 26. týždeň – 26.06.2018

UTOROK                       Východoslovenská galéria (VSG)

26.júna                          VSG, Hlavná 27, KE

10:00                             Témy TB:

  •                                Otvorenia výstav František Veselý Krajina nového typu Jozef Haščák Dvojitá transpozícia
  •                                  Pripravovaný program a podujatia v lete 2018

                                         Hostia TB:

  •                                 Dorota Kenderová – riaditeľka VSG
  •                                 Miroslav Kleban – kurátor výstavy F.Veselý Krajina nového typu 
  •                                 Gabriela Haščáková – kurátorka výstavy J.Haščák Dvojitá transpozícia
  •                                 Lucia Lendelová – PR manažérka VSG

 __________________________________________________

 STREDA                         Strojnícka fakulta Technickej univerzity (SjF TUKE)

27. júna                           SjF TUKE – Prototypové a inovačné centrum, Letná 9/B, KE 

10:00                                Téma TB:

Predstavenie nového vozidla zostrojeného študentmi SjF TUKE. Na medzinárodne preteky Shell Eco-marathon Europe 2018 študenti navrhli a zostrojili vozidlo, s ktorým majú ambície prekonať hranicu 1000 km na 1 liter benzínu v nádrži.  


(Viac informácií v priloženej pozvánke)

pozvánka_TUKE_Shell Eco_TB

_______________________________________________

 STREDA                         Košický samosprávny kraj (KSK)

27. júna                          Úrad KSK, Námestie maratónu mieru č.1, KE 

15:00                               Téma TB:

                                           Rokovanie združenia samosprávnych krajov SK8 v Košiciach

Hostia TB:

Predsedovia ôsmich vyšších územných celkov

__________________________________________________

 ŠTVRTOK                      SPŠ elektrotechnická v Košiciach a T-Systems Slovakia

28. júna                          Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, KE

9:45                                 Téma TB:

Slávnostná promócia tohtoročných absolventov pomaturitného vyššieho odborného štúdia s duálnymi prvkami vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií

Kontakt pre médiá:

Katarína Trnová, hovorkyňa spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o.

Tel.: + 421 901 904 989

E-mail: katarina.trnova@t-systems.sk

______________________________________________ 

PIATOK                         Košický samosprávny kraj (KSK)

29. júna                         SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, KE 

10:30                              Téma TB:

Odovzdávanie vysvedčení a výučných listov absolventom duálneho vzdelávania

                                         Hostia TB:

  •                                Rastislav Trnka – predseda KSK
  •                                 Ing. Jozef Eperješi – riaditeľ SOŠ Automobilová
  •                                 Július Hron – predseda CPA SR

________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore