Košice

Prehľad podujatí 27. týždeň – 29.06.2018

Cez RO SSN Košice (zatiaľ) neboli na 27. týždeň nahlásené žiadne tlačové podujatia.

__________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

VYHODNOTENIE  NOVINÁRSKEJ  SÚŤAŽE

Streda 4.júla 2018 o 13:00 hod., Tabačka/Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice vyhodnotenie 23. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2017 a odovzdanie ocenení víťazným autorom. (Súťažiaci dostanú pozvánku v pondelok 02.07.2018)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY 

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) môžete zaplatiť členskú známku na rok 2018 každý pracovný deň od 8:00 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

Ak dlžníci svoje členské neuhradia do 31. augusta 2018, budú vyradení z našej databázy – na jeseň nás čaká Regionálne zhromaždenie RO  SSN Košice + celoslovenský 13. snem SSN, preto potrebujeme skompletizovať informácie o členskej základni.

___________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová  RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore