Tlačové správy

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii v Baku

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) Ivetta Macejková sa dnes na pozvanie predsedu Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky Farhada Abdullayeva zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie „Štát, ktorý sa riadi zásadami právneho štátu a ústavné súdnictvo: hodnoty a priority“ v Baku. Konferencia sa konala pri príležitosti 20. výročia založenia Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky.

Predsedníčka ÚS SR na konferencii vystúpila s príspevkom „K niektorým otázkam/problémom ústavného súdnictva“.

V príspevku sa venovala „kritike“ a nerešpektovaniu rozhodnutí ústavných súdov, obchádzaniu princípov deľby moci a ústavnej rovnováhy. Taktiež poukázala aj na dlhodobé neúplné obsadenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré zapríčinilo vážne spomalenie jeho činnosti a následkom ktorého sa Ústavný súd Slovenskej republiky opakovane stával nefunkčným strážcom ústavnosti.

Predsedníčka ÚS SR uviedla, že „všetky ústavné demokracie si vyžadujú fungujúci systém bŕzd a protiváh, pričom v štátoch, v ktorých bol ústavný súd zriadený, je jedným z najdôležitejších prvkov tohto systému práve riadne fungujúci ústavný súd“. 

 

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť hovorkyňa Ústavného súdu SR PhDr. Martina Ferencová, PhD.

telefón: 055/7207 295, mobil: +421 918 827 344, e-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore