Tlačové správy

Nulové eurobankovky bude predávať aj Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Spustenie predaja suvenírovej eurobankovky s nulovou hodnotu patrí k najočakávanejším a najzaujímavejším aktivitám Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nulovú eurobankovku si budú môcť záujemcovia kúpiť od piatku 24. augusta 2018 od 9:00 hod. na Mánesovej 23 v Košiciach.

„Som veľmi rád, že Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je ďalšou inštitúciou, ktorá vychádza na suvenírovej eurobankovke. Ako motív na prednej strane sme zvolili pohľad na skleníky botanickej záhrady, ktoré boli spustené do prevádzky v októbri  roku 1958 a tento rok oslávia 60-te výročie prevádzky, dnes už v zmodernizovanej podobe. Pred skleníkmi  je možné vidieť kvitnúce vodné rastliny z rodu lekno (Nymphaea), ktoré sa každé leto pýšia vo vodnej nádrži na Ekologickej náučnej ploche. Obraz na bankovke dotvára znak Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorej súčasťou botanická záhrada je,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., poverený výkonom funkcie riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Suvenírová eurobankovka je tlačená v tlačiarni cenín na 100 % bavlnenom papieri používanom pri výrobe pravých eurobankoviek, s povolením Európskej centrálnej banky. Jej farba je z päťsto eurovej bankovky a formát z dvadsať eurovej bankovky.

Predaj suvenírovej eurobankovky s nulovou hodnotou bude viazaný buď na kúpu vstupeniek do botanickej záhrady (predávať sa budú na vrátnici Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach) alebo aj osobitne bez kúpy vstupeniek v Záhradníctve J&A nachádzajúcom sa vedľa vstupu do botanickej záhrady. Množstvo je limitované počtom 5 kusov suvenírových eurobankoviek na osobu alebo vstupenku.  Cena bankovky za jeden kus bude 3,30 € na oboch predajných miestach. Pre mimokošických záujemcov začne predaj na dobierku o desať dní neskôr.

Viac informácií o predaji nulových bankoviek nájdete na webovej stránke Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach:  https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/aktuality/eurosuvenir/

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 917 137 463

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore