Tlačové správy

Osmičková jeseň v Košickom samosprávnom kraji

Do osláv významných výročí sa Košický samosprávny kraj zapojí nad rámec aktivít iniciovaných z národnej úrovne, a to prostredníctvom programovej ponuky vlastných kultúrnych zariadení, ktoré budú prebiehať v jesenných mesiacoch.

Roky končiace sa osmičkou sú v československej histórii prelomovými, hýbali dejinami a do veľkej miery sa stali osudnými. „Osmičkové roky“ si pripomenú aj kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), ktoré pripravujú sériu kultúrnych podujatí. Projekt „Osmičková jeseň v Košickom samosprávnom kraji“ štartuje 5. septembra jazzovým koncertom Matej Benko Quintet s Ondřejom Rumlom, ktorý sa bude konať v priestoroch Východoslovenskej galérie Košice (VSG).

 „Je pre nás veľkou cťou, že v priestoroch Východoslovenskej galérie Košice, ktorá je najstaršou regionálnou galériou na Slovensku, sa uskutoční spoločný „česko-slovenský“ koncert  skupiny Matej Benko Quintet s Ondřejom Rumlom. Sú to mená, ktoré v hudobnom svete majú popredné miesto a po prvýkrát sa spoločne predstavia v Košiciach. Veríme, že tento koncert bude dôstojnou oslavou historických výročí, ktoré si v tomto roku pripomíname,“ uviedla Dorota Kenderová, riaditeľka VSG.

Hlavným podujatím otváracieho programu Osmičkovej jesene bude koncert Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) s operným spevákom Štefanom Margitom a dirigentom Leošom Svárovským v Dóme sv. Alžbety.

 „Spoločný projekt Štátnej filharmónie Košice a Košického samosprávneho kraja sme pripravovali dlhodobo. Teší ma, že naše pozvanie prijali renomovaný spevák, košický rodák Štefan Margita a český dirigent Leoš Svárovský, s ktorými sa nám podarilo zostaviť dramaturgicky mimoriadne zaujímavý a príťažlivý program. Okrem nich sa na pódiu spolu s orchestrom Štátnej filharmónie Košice predstaví aj domáci Košický spevácky zbor učiteľov. Spoločný koncert slovenských a českých umelcov sme sa rozhodli situovať do unikátnych priestorov Dómu sv. Alžbety, ktoré umocnia jedinečnú atmosféru tohto večera,“ uviedol riaditeľ ŠfK Július Klein.

Záverečnou hlavnou aktivitou bude výstava s názvom „Košice 1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska“, ktorá bude sprístupnená 25. októbra vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (VSM).

 „Reprezentatívnu výstavu chystáme na prvom poschodí účelovej budovy múzea, ktorá sa viaže k prvorepublikovým Košiciam, pretože tu sídlilo prvé štátne Československé múzeum. Táto výstava však nebude len o múzeu, ale predstavíme sedem hlavných tém zameraných na politický rozvoj, kultúru, architektúru, ale aj každodenný život. Pripravujeme ju v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach, ktoré nám poskytlo historické dokumenty doplnené o naše zbierky. Vo viacerých prípadoch ide o unikátne, doteraz nevystavené dokumenty a zbierky. Návštevníci múzea sa tak dozvedia viac o tom, ako sa z rakúsko-uhorských Košíc stala metropola východného Slovenska,“ informoval Robert Pollák, riaditeľ VSM.

Do projektu Osmičková jeseň v Košickom samosprávnom kraji sa zapojí dvanásť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V rámci celého kraja sa uskutoční viac ako tridsať sprievodných kultúrnych podujatí.

 „Košický samosprávny kraj sa do osláv okrúhlych výročí zapája prostredníctvom programovej ponuky vlastných kultúrnych zariadení. Výstavy, koncerty, prednášky, či premietania budú venované zlomových „osmičkovým“ rokom. Upriamiť majú totiž pozornosť na okrúhle výročia, ktoré si v tomto roku pripomíname, predovšetkým revolučný rok 1848, vznik prvej Československej republiky v roku 1918, Viedenskú arbitráž v roku 1938, ale aj Pražskú jar v 1968, či sviečkovú manifestáciu v 1988. História nám totiž odkazuje, že tieto roky sú pre históriu našej krajiny zlomové. Na druhej strane nám zanechali odkaz, že hodnoty ako mier a sloboda, si je potrebné pripomínať. Pozývame preto všetkých do múzeí, galérií, knižníc, aj osvetových stredísk, aby si pripomenuli spolu s nami kľúčové udalosti, ktoré formovali našu krajinu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

JUDr. Anna Činčárová, hovorkyňa predsedu KSK

Email: anna.cincarova@vucke.sk

Tel: + 421 918 766 004

Osmičková jeseň v KSK_zoznam podujatí

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore