Tlačové správy

Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach bude ešte bezpečnejšia

V utorok 4. septembra 2018 o 10:00 hod. bude v priestoroch Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach za účasti hostí slávnostne umiestnený prístroj AED – defibrilátor. Škola tým ešte viac zvýši bezpečnosť nielen svojich žiakov a zamestnancov, ale aj rodičov a starých rodičov žiakov, ktorí do školy odprevádzajú a preberajú svoje deti alebo vnúčatá. Podujatie bude spojené aj so sprievodnými aktivitami, ako napríklad ukážkami prvej pomoci a interaktívnymi aktivitami.

Škola týmto spôsobom vytvára nadstavbu na aktivity spojené s ochranou života a zdravia, ktoré dlhodobo realizuje. Medzi ne patrí realizácia krúžku Mladý záchranár, pravidelné školenia prvej pomoci pre zamestnancov, ale aj rodičov žiakov, spolupráca so záchrannými zložkami, osveta v danej oblasti, či účasť na súťažiach prvej pomoci.

Automatický externý defibrilátor (AED) prostredníctvom hlasových povelov, ktoré vydáva v slovenskom jazyku, riadi postup prvej pomoci pred príchodom záchrannej služby a výrazne tak zvyšuje šance na záchranu života. Pri zlyhaní srdca dokáže obnoviť jeho činnosť. Obsluhu prístroja zvládne aj laik. Po priložení elektród na hrudník je prístroj schopný samostatne vyhodnotiť potrebu jeho použitia na obnovu rytmu srdcovej činnosti. V prípade, že to je nutné, použije elektrický výboj na obnovu srdcovej činnosti.

Ľudské zdravie a život sú tou najvyššou hodnotou a našou prioritou. S týmto vedomím realizujeme množstvo aktivít zameraných na prvú pomoc a bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Keďže našu školu navštevuje takmer šesťsto žiakov, pracuje tu sedemdesiat zamestnancov a denne školu navštívi ďalších približne tristo rodičov a starých rodičov žiakov, zabezpečenie AED prístroja, ktorý ale veríme že nikdy nebudeme potrebovať použiť, zvýši bezpečnosť a v prípade potreby šance na oživenie človeka, ktorému zlyhá srdce“, uviedol Róbert Schwarcz, riaditeľ školy.

Prístroje AED výrazne zvyšujú šance na záchranu človeka s náhlym zlyhaním srdca. „Defibrilátor je účinný len pri spolupráci so záchrancom, ktorý je v tomto prípade kľúčovým prvkom. Vďaka hlasovým pokynom dokážu defibrilátor obsluhovať aj úplní laici. Jeho použitie niekoľkonásobne zvyšuje šancu na prežitie,“ uvádza Miroslav Nagy, hlavný inštruktor prvej pomoci z Falck Academy.

Pravdepodobnosť odvrátenia úmrtia pri NZO:

Pravdepodobnosť odvrátenia úmrtia pri náhlom zastavení krvného obehu

  • KPR bez použitia AED                                                                3%
  • KPR a príjazd záchranky                                                    5 – 10%
  • KPR s použitím AED a príjazd záchranky                    25 – 75%

 

Kontakty:

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore