Správy SSN

13. snem Slovenského syndikátu novinárov

Dňa 24. novembra sa v budove Domu novinárov na Župnom námestí uskutočnil 13. riadny snem Slovenského syndikátu novinárov. Tento sa uskutočnil po troch rokoch. Delegáti snemu sa zaoberali novelizáciou Stanov Slovenského syndikátu novinárov, Zásadami na vykonanie referenda a Programovou stratégiou na obdobie rokov 2018 – 2021. Súčasťou snemu bola prezentácia správy o činnosti, správy o hospodárení a správy kontrolnej rady za obdobie 2015 – 2018.

Snem si zároveň volil orgány na najbližšie obdobie. Predsedom bol opätovne na svoje druhé funkčné obdobie zvolený Daniel Modrovský, za členov Predstavenstva Beáta Penxová-Mačingová, Ľuboslava Sedláková, Vladimír Ješko, Ľudmila Synaková, Ján Kleskeň, Marta Mochnacká. Za prvého podpredsedu Slovenského syndikátu bol zvolený Vladimír Ješko, druhou podpredsedníčkou sa stala Beáta Penxová-Mačingová. Za členov kontrolnej rady boli zvolení Juraj Klement, Juraj Trstenský a Miriam Migátová. Za predsedníčku kontrolnej rady jej členovia zvolili Miriam Migátovú.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore