Tlačové správy

Výstava Východoslovenskej galérie „Na prelome – Umenie rokov 1890-1918“

  • kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič
  • otvorenie výstavy: 28. november 2018, 18:00
  • trvanie výstavy: 29. november 2018 – 26. máj 2019
  • miesto konania: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Výpravný historický výstavný projekt, pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie (VSG) a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia, mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018. Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností.

Prezentovaný vizuálny obsah rozličných výtvarných druhov od maľby, kresby, grafiky a mierne i sochársku tvorbu podáva vizuálny komentár o kultúrnom povedomí Košíc ako regionálneho centra v konfrontácii, či dialógu so súdobými tendenciami v Podunajskej monarchii. Zakladanie umeleckých kolónií (Nagybánya, Szolnok, Kecskemét), v ktorých sa uplatňoval výraz plenéristickej maľby, podnietil vznik nového pohľadu na vonkajšiu realitu i samotné prehodnotenie akademického výtvarného názoru.

Umenie takmer troch desaťročí predstavuje v zbierke galérie ďalší monograficky spracovaný výskumný fragment, ktorý otvára diskusiu k prehodnocovaniu idei stálej expozície. Súčasťou výstavného projektu budú odborne spracované prednášky oslovených historikov a historikov umenia, ktorých štúdie priblížia divákom kultúrne, politické a spoločenské pomery na prelome vekov. Výstupom spracovaného vizuálneho a teoretického materiálu je sprievodný katalóg k výstave, ktorý obsahuje odborné štúdie k danej téme od oslovených odborníkov a kurátorov.  Dôležitým momentom výstavy,  budú vzácne diela z Maďarskej a Slovenskej národnej galérie, ktoré vhodne doplňujú celkový kontext výstavy a tiež budú po prvýkrát prezentované dva najnovšie prírastky zbierky VSG.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Visit Košice, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a realizáciu katalógu a kúpu nových zbierkových predmetov podporil Košický samosprávny kraj.

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore