Tlačové správy

Ústavný súd SR eviduje k dnešnému dňu 89 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy, konaných 10. novembra 2018

Podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.

K dnešnému dňu ústavný súd eviduje 89 sťažností podľa čl. 129 ods. 2 ústavy pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 10. novembra 2018.

84 sťažnostiach sú navrhovateľmi fyzické osoby a v 5 sťažnostiach sú navrhovateľmi politické strany.

36 sťažnostiach navrhovatelia namietajú len neústavnosť a nezákonnosť volieb starostov obcí (Sliepkovce, 2x Dolné Srnie, Želovce, Jablonka, Komjatice, Nižné Nemecké, Hriadky, Čierny Brod, Žehňa, Mlynky, Lysica, Tichý Potok, Ľuboriečka, Dolný Harmanec, Bžany, Ratková, Nandraž, Svinia, Prosačov, Diviaky nad Nitricou, Brzotín, Veľký Biel, Hrnčiarske Zalužany, Trnovec nad Váhom, Kaloša, Pavlovce nad Uhom, Jánovce, Lozorno, Markušovce, Haluzice, Rišňovce, Zombor, Švedlár, Kanianka a Bartošova Lehôtka).

V 7 sťažnostiach navrhovatelia namietajú len neústavnosť a nezákonnosť volieb primátorov miest (Nováky, Hlohovec, Spišské Vlachy, Nemšová, Poltár, Bratislava a Čierna nad Tisou).

9 sťažnostiach navrhovatelia namietajú len neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do obecných zastupiteľstiev obcí (Ondrejovce, Bunkovce, Stará Myjava, Boliarov, Brzotín, Lipovec, Pečeňady, Dolná Streda a Lutila).

1 sťažnosti navrhovateľ namieta len neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do miestneho zastupiteľstva mestskej časti (Bratislava-Rača).

V 4 sťažnostiach navrhovatelia namietajú len neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do mestských zastupiteľstiev miest (Vysoké Tatry, Sládkovičovo, Tvrdošín a Trnava).

1 sťažnosti navrhovateľ namieta neústavnosť a nezákonnosť volieb poslancov do miestneho zastupiteľstva mestskej časti (Bratislava-Ružinov) a zároveň neústavnosť  a nezákonnosť volieb poslancov do mestského zastupiteľstva mesta (Bratislava).

30 sťažnostiach navrhovatelia vo všeobecnosti namietajú neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy miest a obcí a z toho:

  • 28 sťažností sa týka volieb do orgánov územnej samosprávy obcí (Richnava, Prašník, Vrbnica, Dačov, Poriadie, Gemer, Vaďovce, Suchá Hora, Vyšný Orlík, Malčice, Zavar, Ondrejovce, Muránska Dlhá Lúka, Blatné Remety, Biel, Liptovské Revúce, Kamenín, Lutila, Liptovský Ján, Vlkanová, Uličské Krivé, Hranovnica, Parchovany, 2x Osturňa, Plešivec, Hostišovce a Láb);
  • 2 sťažnosti sa týkajú volieb do orgánov územnej samosprávy miest (Tornaľa a Púchov).

1 sťažnosti navrhovateľ namieta postup predsedu volebnej komisie v obci Hrnčiarske Zalužany v súvislosti so späťvzatím kandidátnej listiny.

V predmetných sťažnostiach sa aktuálne vykonávajú procesné úkony nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Podľa § 63 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu  Slovenskej  republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov ústavný súd rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od doručenia sťažnosti.

Ústavný súd bude informovať verejnosť o svojich rozhodnutiach v daných veciach prostredníctvom tlačových správ v súlade s doterajšou praxou.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Ústavný súd Slovenskej republiky.

Viac informácií Vám môže poskytnúť

JUDr. Tomáš Senaj, Odbor tlačový a informačný, Kancelária Ústavného súdu SR

telefón: 055/7207 239, mobil: +421 905 404 222, e-mail: tomas.senaj@ustavnysud.sk

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore