Tlačové správy

Kamenný herbár v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach odhalí unikátne objavy košických paleontológov

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Centrom interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Školou úžitkového výtvarníctva organizujú výstavu pod názvom Kamenný herbár. Podujatie, ktoré sa začne v piatok 7. decembra 2018, je organizované pod odborným vedením svetoznámeho paleontológa a objaviteľa niekoľkých druhov dinosaurov doc. RNDr. Martina Kundráta, Ph.D.

Na výstave sa návštevníci oboznámia s rôznymi typmi skamenelín (fosílií), prezrú si mnohé originálne paleontologické nálezy rastlín a živočíchov z rôznych kontinentov a prostredníctvom obrazového materiálu sa oboznámia s vývojom života na našej planéte. Stredobodom pozornosti sú objavy nového druhu Archaeopteryxa, operených dinosaurov, unikátneho dinosaurieho embrya v gigantickom vajci a zubu pravekého človeka z Číny, ktorých autorom je Martin Kundrát a jeho medzinárodným tím. Návštevníkov určite fascinuje priamy kontakt so živými skamenelinami, ktoré si pamätajú éru dinosaurov, konkrétne wolémiou vznešenou objavenou v roku 1994 v Austrálii.

 „V skleníkoch a vo vonkajšom areáli botanickej záhrady rastie množstvo ďalších druhov rastlín, ktoré sú mladšími príbuznými prastarej flóry Zeme, ako sú rôzne paprade, prasličky, cykasy, ginká, tisy, cédre či araukárie. Tieto môžu návštevníci v botanickej záhrade kedykoľvek objavovať a z viacerých takýchto druhov bude počas výstavy vytvorený simulovaný druhohorný prales“, uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Výborným zdrojom prehistorických informácií o slovenskom praveku sú jaskyne, ich kvapľová výzdoba, ale aj pozostatky kostí a iných artefaktov. Kvaple budú na výstave predstavené ako paleoklimatické archívy rôznych tvarov a vzácnych kryštálových foriem zo Slovenska i zo zahraničia. Na reze kvapľa môžu návštevníci pozorovať prírastkové vrstvičky postupne rastúceho stalagmitu, ktoré uchovávajú chemické informácie o zrážkovej vode prenikajúcej do jaskyne počas tisíc rokov.  Návštevník si ďalej môže na základe porovnania lebky medveďa hnedého a sánky medveďa jaskynného predstaviť dôležitý rozdiel vo veľkosti oboch zvierat. Lebka psa nachádzajúca sa na výstave bude demonštráciou domestifikácie zvierat človekom (skrotenie vlka) – v tomto prípade zmenšenie veľkosti tela, resp. hlavy. Vystavená stehnová kosť koňa naopak bude demonštrovať proces domestifikácie zvieraťa vo vzťahu k zväčšeniu, resp. robustnosti tela. Exponát v podobe zuba nosorožca poukáže na to, že fosílie nosorožcov a mamutov srstnatých sú symbolmi krutého prostredia doby ľadovej. Lebka soba s torzom parožia nám zase prezradí, že sob prežil náhle zmeny klímy. Hoci dnes už nežije na našom území, ale viac na severe, je to dôkaz migrácie zvierat.

Súčasťou výstavy bude premietanie reportáží a fotodokumentačných záberov z paleontologických expedícií a výskumu medzinárodného paleobiologického tímu Martina Kundráta. Záujemcovia zároveň budú môcť obdivovať a odfotiť sa so stehennou kosťou sauropódneho dinosaura, ktorá bola pripravená v reálnych rozmeroch. Kosť bola vyrobená v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva. Najmenší návštevníci sa budú môcť na chvíľku zmeniť na paleontológov a v pripravenom paleontologickom nálezisku vykopať svojho trilobita. Výstavu si môžu návštevníci vychutnať od piatku 7. decembra 2018 a potrvá do 3. februára 2019 (každý deň aj počas sviatkov v čase od 9:00 do 15:00 hod.) v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

 V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk

tel.: +421 917 137 463

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

 

+421 (0)55 234 1112              +421 905 385 911      linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

web: www.upjs.sk     FB: facebook.com/upjskosice    IG: @upjs_kosice

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore