Košice

Prehľad podujatí 2.týždeň – 04.01.2019

 PONDELOK           Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu (EP)

7. januára              Reštaurácia Malá Praha – salónik, Letná 40, Košice

10:00                        Téma TB:

                                  Počty žiakov 1. ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na školský rok 2019/2020 – netransparentné rozdelenie

                                  Hostka TB:

Monika Smolková, poslankyňa EP

__________________________________________________________________

 

SOBOTA                 Košický samosprávny kraj (KSK)
12. januára
            Moldava nad Bodvou – ihrisko s umelou trávou, Rožňavská 1305

10:00                       Slávnostný výkop a oficiálny začiatok Krajskej futbalovej ligy (KFL)

                                  Hostia:

  •                          Rastislav Trnka predseda KSK
  •                          Richard Havrilla predseda Východoslovenského futbalového zväzu

Program 1. kola:

10:00  MFK Spartak Medzev – FC Lokomotíva Košice B

____________________________________________________

 INÉ

 POTULKY MESTOM – 7  GALÉRIÍ  V  CENTRE – PREMIÉROVÁ  TÉMA

Piatok až nedeľa 4. až 6. januára 2019, pred Vedeckou knižnicou, Hlavná 10, Košice – Potulky mestom Košice na tému: 7 galérií v centre. Galérie, ktoré vznikli len nedávno. Galérie moderného umenia. Obchod ako galéria / galéria ako obchod. Zľavnené vstupné do galérií po potulke. Najmenšia i najväčšia galéria v meste. Súkromná galéria na Kováčskej ulici. ArtHáz. Milan Kolcun sprevádza v piatok (4. január) o 14:00, 15:30 a 17:00, v sobotu (5. január) o 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30 a v nedeľu (6. január) o 12:00, 14:00 a 15:30.
Zoltán Balassa sprevádza v piatok o 14:30, v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Dĺžka potulky: 75 min.

Viac na: www.potulka.sk

________________________________________________________

OZNAMY  RO  SSN

 SEMINÁR EURÓPSKEHO PARLAMENTU  V  BRUSELI

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) ponúka možnosť zúčastniť sa na seminári Európskeho parlamentu (EP) na tému investícií EÚ v členských štátoch a viacročného rozpočtu Únie, ktorý sa bude konať v Bruseli 22. – 23. januára 2019. Prezentované budú nielen zaujímavé informácie k týmto témam, ale aj príklady úspešných projektov.

EP preplatí pozvanému novinárovi letenku (economy class – reálna cena) + ubytovanie v Bruseli na jednu noc (paušál 180 €). Pracovným jazykom seminára bude angličtina (s tlmočením do FR, DE, PL)

V prípade záujmu o účasť píšte do piatku 4. januára 2019 na sona.mellak@ep.europa.eu  v cc  ivana.janikova@ep.europa.eu.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 NOVINÁRSKA  SÚŤAŽ

Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlasujú 24. ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Súťažné príspevky spolu s prihláškou (vypísanou trojmo) je potrebné poslať alebo osobne doručiť do 31. marca 2019 na adresu: RO SSN, Szakkayho č. 1 (1. posch., č. dverí 125), 040 01 Košice a označiť heslom: „Novinárska súťaž“.

 Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 ČLENSKÉ  PRÍSPEVKY  NA ROK  2019

V kancelárii RO SSN Košice (Szakkayho 1, KE – 1.posch., č. dv. 125) už môžete zaplatiť členskú známku na rok 2019 (dlžníci ešte aj za rok 2018) každý pracovný deň od 8:30 do 14:30 hod.

Výška členského príspevku = činní novinári 25,- €, mimoriadni členovia 40,- €, seniori + ženy na MD + nezamestnaní 10,- €. (podrobnosti aj na www.ssn.sk)

Platbu  môžete poukázať tiež na účet RO SSN KE: IBAN: SK47 0900 0000 0004 4220 4115, SWIFT: GIBASKBX, VS: 664. V Správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno.

___________________________________________________________________________

Beáta Penxová-Mačingová

RO SSN Košice         0903 845 120

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore