Tlačové správy

Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach udelí čestný titul doctor honoris causa emeritnému prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude v piatok 18. januára 2019 o 11:00 hod. udelená čestná vedecká hodnosť “doctor honoris causa” emeritnému prezidentovi Slovenskej republiky, úspešnému a medzinárodne uznávanému politikovi a všestranne tvorivej kultúrnej osobnosti Dr. h. c. Ing. Rudolfovi Schusterovi, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mu udelí čestný titul Dr. h. c pri príležitosti jeho významného životného jubilea vo vednom odbore politológia za profilovanie modernej podoby funkcie prezidenta Slovenskej republiky, rozvoj demokracie a politiky ako služby občanom, výrazný vklad vlastných kultúrno-umeleckých projektov do slovenskej kultúry a literatúry a podporu slovenskej vedy a slovenského vysokého školstva i samotnej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri etablovaní sa v ERA (European Research Area) a EHEA (European Higher Education Area).

“Rudolf Schuster vždy prejavoval úctu ku košickým univerzitám i ústavom SAV, podporoval ich a hrdil sa ich úspechmi. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej výsledky propagoval na mnohých pracovných i spoločenských podujatiach na Slovensku a v zahraničí. Aj v dôsledku týchto jeho aktivít univerzitu navštívili viaceré významné osobnosti diplomatického zboru, či akademickej sféry,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD. sa tak stane v poradí 41. nositeľom titulu Dr. h. c. Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Udelenie čestnej vedeckej hodnosti sa uskutoční v Historickej aule UPJŠ v Košiciach za prítomnosti mnohých významných osobností.

“Dovoľte mi, aby som čo najúprimnejšie poďakoval Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a osobne Vašej magnificencii rektorovi tejto známej univerzity prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc., za úctu a uznanie, prejavené udelením čestného doktorátu. Chcem vám pri tejto príležitosti sľúbiť, že sa aj v ďalšom mojom živote budem snažiť dôstojne reprezentovať Vašu univerzitu, ktorá od dnes je a bude aj mojou Alma mater, a pomáhať jej všade tam, kde budem môcť a kde moje sily na to budú stačiť,” povedal Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

e-mail: linda.babusik.adamcikova@upjs.sk

tel.: +421 905 385 911

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .

 

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore