Aktuality

Novinári z východu môžu opäť zabojovať o stupne víťazov

Na pomyselné stupne víťazov – ako ich zachytil na vlaňajšom Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach objektív Mira Vaculu – sa aj tento rok môžu postaviť žurnalisti z východného Slovenska, ak uspejú v prísnom hľadáčiku odbornej poroty autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2018. Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v  Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave vyhlásili už 24. ročník tejto najstaršej novinárskej súťaže na Slovensku.

Trojčlenná odborná porota pod vedením prof. Karola Horáka bude posudzovať príspevky redaktorov a spolupracovníkov tlače, rozhlasu, televízie, tlačových agentúr a internetových novín, ktoré publikovali v uplynulom roku v Košickom a Prešovskom kraji. Hlavnými kritériami hodnotenia zostávajú: objavnosť témy, pútavosť, aktuálnosť, hodnovernosť, presnosť, objektívnosť a profesionálne majstrovstvo.

Každý autor môže do konca marca na adresu: RO SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice poslať do súťaže najviac 3 príspevky (vo všetkých kategóriách spolu) alebo ukážky z jedného tematického seriálu uverejnené v tlači, na internete alebo odvysielané v elektronických médiách v termíne od 1. januára do 31. decembra 2018. (podrobne viď Štatút – aj na www.ssn.sk)

Súťaž je vypísaná pre štyri kategórie: spravodajské, analytické a beletristické žánre a novinársku fotografiu. Po dobrých skúsenostiach z predchádzajúcich ročníkov organizátori opäť pridali kategóriu určenú študentom žurnalistiky a masmediálnych štúdií vo východoslovenskom regióne, aby ich táto súťažná forma motivovala k pravidelnému publikovaniu v médiách a k väčšiemu zapojeniu sa do redakčnej praxe už počas štúdia.

Aj tentoraz vyhlasovatelia súťaže ocenia osobitnou prémiou prácu, ktorá originálnou formou podá presvedčivé svedectvo o živote obyvateľov východoslovenského regiónu.

Členovia poroty spolu so súťažiacimi budú o 24. ročníku súťaže a jej výsledkoch diskutovať na odbornom záverečnom seminári, ktorý sa uskutoční na prelome mája – júna 2019 v Košiciach.

Beáta Penxová-Mačingová, predsedníčka RO SSN Košice

Ilustračné foto: Miro Vacula

Štatút 24. ročníka nov. súťaže vsl. regiónu_za rok 2018

prihláška_novinárska súťaž_24. ročník

 

Komentáre

komentárov

Populárne na webe SSN

Hore